DSC_8211.JPG
Wyszukaj w portalu
zaplac_podatki.png
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
odo.jpg
godziny.jpg
rm.png
Deklaracja dostępności.jpg
rdpp.png
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
INWESTUJ.jpg
500plus.jpg
baner_zagosp.png
ANKIETA.jpg
MPDSON.png
baner- mikroporady.jpg
rejestr_inst_baner.jpg
Rozlicz PIT w Chodzieżyw Chodzieży
Przekaż 1% w Chodzieżyw Chodzieży
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
pila.jpg
1_PROC_min.jpg
logo.jpg
projekty.jpg
poziom.gif
noclegi.gif
gastronomia.gif
kino.jpg
mzk.png
formul.png
chodzieski_275.jpg
E-Urzad
bip.jpg bom.jpg ep.jpg ue1.jpg
wybory.jpg
Miasto
Otwarte konkursy i inne ogłoszenia
Redakcja: Maciej Strzeliński, Dodany: 25.08.2010
Liczba wyświetleń: 154594
PDF
DRUKUJ
grafika


2020-01-03

Ogłoszenie otwartego konkuru ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności na rzecz dzieci i młodzieży...

 

2019-12-06

Ponowne konsultacje Programu Wpsółpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

 

2019-11-22

Informacja o wynikach konsultacji rocznego programu współpracy na rok 2020

 

2019-11-19

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

2019-11-12

Ogłoszenie regulaminu komisji konkursowej powołanej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

2019-11-12

Ogłoszenie konsultacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

2019-10-24

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - Organizacja turnieju Judo w Chodzieży

 

2019-08-12

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na relizację zadań publicznych z zakresu egologii...

 

2019-08-06

Regulamin komisji konkursowej powołanej w celu zaopiniowania ofert na reazlizację zadań publicznych z zakresu ekologii

 

2019-07-18

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu ekologii...

 

2019-07-05

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w roku 2019 w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

 

2019-07-01

Regulamin komisji konkursowej - wypoczynek letni

 

2019-06-13

ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego - wypoczynek dzieci i młodzieży

 

2019-05-31

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert - maj 2019

 

2019-05-29

Regulamin Komisji Konkursowej

 

2019-05-09

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne

 

2019-03-15

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert (524.2.2019)

 

2019-03-11

Konsultacje uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży, jej organizacji i trybu działania

 

2019-03-11

Regulamin komisji konkursowej

 

2019-02-19

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne

 

2019-01-10

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert 2019


2019-01-07

Regulamin pracy komisji konkursowej

 

2018-12-18

Uchylenie zarządzenia ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert. Ponowne ogłoszenie konkursu.  UWAGA - NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT - 8 STYCZNIA 2018 r. Obowiązują dotychczasowe druki ofert!

 

2018-11-03

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w roku 2019

 

2018-10-05

Ogłoszenie wyników konsultacji projekti Programu Wspólpracy z NGO na rok 2019

 

2018-10-5

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu ekologii

 

2018-09-27

Ogłoszenie konsultacji projekti programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

 

2018-09-11

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na reaizację zadania publicznego z zakresu ekologii 

 

2018-06-06

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

 

2018-05-29

Wydłużenie terminu składania ofert

 

2018-05-25

Regulamin komisji konkursowej

 

2018-05-11

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży

2018-04-23

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizac ję zadania publicznego pn. "Budowa pomnika upamiętniającego Powstanie Wielkopolskie na terenie Chodzieży w 100. rocznicę wybuchu.

 

2018-04-19

Regulamin komisji konkursowej

 

2018-04-11

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

 

2018-04-05

Regulamin komisji konkursowej

 

2018-03-29

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

 

2018-03-15

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku pulicznego

 

2018-02-12

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

 

2018-02-07

Regulamin komisji konkursowej

 

2018-01-29

Uwaga – nie działa strona pozytek.gov.pl. Wzory oferty i sprawozdania przeniesione pod inny adres


2018-01-18

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej w Chodzieży na lata 2017 - 2019

 

2018-01-17

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

 

2018-01-11

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

 

2018-01-08 

Regulamin komisji konkursowej

 

2017-12-20

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej 

 

2017-10-25

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

 

2017-10-19

Informacja o przebiegu konsultacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

 

2017-10-18

Regulamin komisji konkursowej

 

2017-10-10

Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

2017-09-28

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

 

2017-08-03

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

 

2017-08-21

ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2017 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz przyjęcia regulaminu komisji.

 

 

2017-07-19

W związku z błędem jaki pojawił sie w zarządzeniu nr 0050.93.2017 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży, zarządzenie to traci moc, a z dniem 18 lipca 2017 r., w sprawie konkursu obowiązuje zarządzenie nr 0050.97.2017

 

2017-07-13

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

 

2017-06-14

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

 

2017-06-12

Regulamin komisji konkursowej


2017-05-18

ZARZĄDZENIE NR 0050.78.2017 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży

 

2017-03-27

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

 

2017-03-24

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

 

2017-03-20

Zarządzenie ws powołania komisji konkursowej

 

2017-02-28

ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2017 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY z dnia 27 lutego 2017 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży 

 

2017-02-27

Na stronie internetowej Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znajdują się wzory formularzy ofert i rozliczeń realizacji zadań pożytku publicznego w formacie .docx - edytowalnym.

 

2017-01-27

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w roku 2017 z zakresu: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; promocji i organizacji wolontariatu, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

2017-01-24

Regulamin komisji konkursowej powołanej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; promocji i organizacji wolontariatu, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

2017-01-05

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresów: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; promocji i organizacji wolontariatu, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

2016-12-30

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu: pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 

2016-12-20

ZARZĄDZENIE NR 118/2016 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 

2016-12-14

UWAGA Nowe wzory oferty. Informacja dla wszystkich starajacych się o dotację w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań pożytku publicznego. Obowiązują nowe wzory dokumentów oferty, umowy i rozliczenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Dziennik Ustaw z 2016 r. pozycja 1300.

Pobierz dokument

 

2016-12-08

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu: pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 

2016-11-25

Zakońćzyły się konsultacje Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

 

2016-11-21

Do środy 23 lisopada będą trwać konsultacje Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017, z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konsultacje zostały ogłoszone 16 listopada na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w dziale Konsultacje Rocznego Programu Współpracy na rok 2017 na stronie www.chodziez.pl

 

2016-08-23

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

 

2016.08.19

Regulamin komisji konkursowej

 

2016.07.29

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

 

2016.07.01

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

 

2016.06.27

Regulamin komisji konkursowej

 

2016.06.09

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

2016.05.24

Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; ratownictwa i ochrony ludności.

 

2016.05.20

Regulamin komisji konkursowej powołanej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; ratownictwa i ochrony ludności.


2016.04.29

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; ratownictwa i ochrony ludności.

 

2016.03.11

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

 

2016.02.29

Ogłoszenie wyników otwartegp konkursu ofert

 

2016.02.26

Regulamin komisji konkursowej 

 

2016.02.15

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu: promocji i organizacji wolontariatu; pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; nauki, szkolnictwa wyższego...

 

2016.02.05

Ogłoszenie Otwartego konkursu ofert

 

2016.02.05

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

 

2016.01.15
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

2016.01.13

Regulamin Komisji Konkursowej powołanej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.


2016.01.07

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

2015.12.31

ZARZĄDZENIE NR 120/2015 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY  z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert w zakresie pomocy społecznej i działaności na rzecz osób w wieku emerytalnym

 

2015.12.30

Regulamin Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2015 i 2016 roku zadania publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

 

2015.12.23

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy MIejskiej w Chodzieży z zakresów: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

2015.12.09

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2016, zadania publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pod nazwą: "Wyposażenie oraz bieżąca działalność Dziennego Domu Senior - WIGOR" narok 2016

 

2015.12.09

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2015, zadania publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pod nazwą: "Organizacja otwarcia oraz dnia adaptacyjno-integracyjnego Dziennego Domu „Senior - WIGOR"

 

2015.10.19

Zarządzenie Burmistrza Miasta Chodzieży w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LII/458/2014 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia : „Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015."

 

2015.05.14

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

 

2015.05.08

Regulamin Komisji Konkursowej powołanej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; ratownictwa i ochrony ludności oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

2015.04.17

Burmistrz Miasta Chodzieży działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 tej ustawy w roku 2015 zadań publicznych: w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; ratownictwa i ochrony ludności oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

2015.03.19

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży

 

2015.03.12

Zarządzenie w sprawie zmiany terminu drugiego posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; w zakresie pomocy społecznej; w zakresie promocji i organizacji wolontariatu; w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania; w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia.


2015.03.06

Regulamin Komisji Konkursowej powołanej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; w zakresie pomocy społecznej; w zakresie promocji i organizacji wolontariatu; w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania; w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia.

 

2015.02.13

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; w zakresie pomocy społecznej; w zakresie promocji i organizacji wolontariatu; w zakresie  działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania; w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia.

 

2015.01.30

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Chodzieży

 

2015.01.23


2015.01.02

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży Burmistrz Miasta Chodzieży działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 tej ustawy w roku 2015 zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; ochrony i promocji zdrowia; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

2014.10.27

Trwają konsultacje w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015". Możliwość składania opinii  do programu jeszcze do 29 października. 

 

2014.10.21

Konsultacje w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015"

 

2014.08.28

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży

 

2014.08.25

Regulamin Komisji Konkursowej powołanej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2014 roku zadania publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

 

2014.08.01

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zada nia publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży


2014.06.06

Zarządzenie ws zmiany zarządzenia o ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert

 

2014.06.05

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży

 

2014.05.28

Regulamin Komisji Konkursowej powołanej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; ochrony i promocji zdrowia; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie ratownictwa i ochrony ludności; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

2014.05.07

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży

 

2014.04.29

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży

 

2014.04.18

Regulamin Komisji Konkursowej powołanej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu: w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.

 

2014.03.31

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży

 

2014.02.20

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży

 

2014.02.18

Regulamin Komisji Konkursowej powołanej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

2014.01.30

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży

 

2014.01.28

Regulamin Komisji Konkursowej powołanej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; wypoczynku dzieci i młodzieży, w zakresie pomocy społecznej, w zakresie promocji i organizacji wolontariatu oraz z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej


2014.01.27

Burmistrz Miasta Chodzieży działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 tej ustawy w roku 2014 zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

 

2014.01.07

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 tej ustawy w roku 2014 zadań publicznych z zakresu: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; wypoczynku dzieci i młodzieży, w zakresie pomocy społecznej, w zakresie promocji i organizacji wolontariatu oraz z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

2013_09_06

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży

 

2013.09.02

Regulamin Komisji Konkursowej powołanej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży z  zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

2013.08.08

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży Burmistrz Miasta Chodzieży działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 tej ustawy w roku 2013 zadaia publicznego z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

2013.07.01

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 

2013.06.26

Regulamin Komisji Konkursowej powołanej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu:działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 

2013.06.05

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży Burmistrz Miasta Chodzieży działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 tej ustawy w roku 2013 zadań publicznych z zakresu: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 

2013.05.22

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 tej ustawy w roku 2013 zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży, ratownictwa i ochrony ludności oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 

2013.05.17

Regulamin Komisji Konkursowej powołanej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu: wypoczynku dzieci i młodzieży, ratownictwa i ochrony ludności oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 

 

2013.04.26

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu: wypoczynku dzieci i młodzieży, ratownictwa i ochrony ludności oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 

 

2013.02.27

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży w roku 2013.


2013.02.25

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania; promocji i organizacji wolontariatu; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; działalnośći na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz w zakresie pomocy społecznej.

 

 

2013.02.08

 

Regulamin Komisji Konkursowej powołanej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2013roku zadania publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu: nauki, edukacji, oświaty i wychowania;promocji i organizacji wolontariatu; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; pomocy społecznej


Regulamin Komisji Konkursowej powołanej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2013 roku zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 


 

 

2013.01.28

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 

2013.01.21

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy MIejskiej w Chodzieży w roku 2013.

 

2013.01.18

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży  z zakresu: nauki, edukacji, oświaty i wychowania; promocji i organizacji wolontariatu; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz w zakresie pomocy społecznej. 

 

2013.01.09
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży

 

 

2013.01.04

Regulamin Komisji Konkursowej powołanej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

 

2012.12.14

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży

 

2012.06.12

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

2012.06.04

Regulamin Komisji Konkursowej powołanej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu: wypoczynku dzieci i młodzieży. 

 

2012.05.18

Burmistrz Miasta Chodzieży działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.) ogłaszaotwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 tej ustawy w roku 2012 zadań publicznych z zakresu: wypoczynku dzieci i młodzieży. 

 

2012.04.24

Burmistrz Miasta Chodzieży działając na podstawie art. 15 ust. 2h.i ust. 2j. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z zm.) ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 tej ustawy w roku 2012 zadań publicznych z zakres upomocy społecznej.

 

2012.04.20

Regulamin Komisji Konkursowej powołanej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu: pomocy społecznej. 

 

2012.03.20

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży - Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Chodzieży

 

2012.03.27

 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

 

2012.03.27

 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; pomocy społecznej; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 

 

2012.03.22

Regulamin Komisji Konkursowej powołanej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2012 roku zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży. 

 

2012.03.15

Regulamin Komisji Konkursowej powołanej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2012 roku zadań z zakresu: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; pomocy społecznej; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 

2012.03.02

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

2012.02.24

Zarządzenie Nr 18/2012 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 24 lutego 2012 r.  w sprawie ogłoszenia OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY  z zakresu: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; pomocy społecznej; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

 

2012.02.16

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert  na realizację w 2012 roku zadań z zakresu: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; nauki, edukacji, oświaty i wychowania; promocji i organizacji wolontariatu; ratownictwa i ochrony ludności; wypoczynku dzieci i młodzieży; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 

 

2012.02.01

Regulamin Komisji Konkursowej powołanej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2012 roku zadań z zakresu: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; nauki, edukacji, oświaty i wychowania; promocji i organizacji wolontariatu; ratownictwa i ochrony ludności; wypoczynku dzieci i młodzieży; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 

 

2012.01.17

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; nauki, edukacji, oświaty i wychowania; promocjii organizacji wolontariatu; ratownictwa i ochrony ludności; wypoczynku dzieci i młodzieży; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 

2011.08.10

Ogłoszenie o podziale środków - konkurs na realizację w 2011 roku zadań z zakresu: z zakresu pomocy społecznej pn: „Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Chodzieży"

 

2011.07.15

Regulamin Komisji Konkursowej powołanej w celu zaopiniowania złożonych ofert
na realizację w 2011 roku zadań z zakresu: z zakresu pomocy społecznej pn: „Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Chodzieży"

 

2011.06.27

Otwarty konkurs ofert - świetlica środowiskowa


2011.05.25
OGŁOSZENIE O PODZIALE ŚRODKÓW
konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży

 

2011.05.25
OGŁOSZENIE O PODZIALE ŚRODKÓW
konkurs na realizację zadań pożytku publicznego

 

2011.05.16
Regulamin Komisji Konkursowej powołanej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2011 roku zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży

2011.05.16
Regulamin Komisji Konkursowej powołanej w celu zaopiniowania złożonych ofert
na realizację w 2011 roku zadań z zakresu: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, promocji i organizacji wolontariatu, wypoczynku dzieci i młodzieży

 

2011.04.26
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy MIejskiej w Chodzieży

 

2011.04.26
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, promocji i organizacji wolontariatu, wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

2011.02.21

Ogłoszenie o podziale środków w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

2011.02.04

Regulamin Komisji Konkursowej powołanej w celu zaopiniowania złożonych ofert
na realizację w 2011 roku zadań z zakresu rozwoju sportu
na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży

 

2011.01.28

Ogłoszenie o podziale środków pomiędzy oferentów, którzy brali udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; nauki, edukacji, oświaty i wychowania; wypoczynku dzieci i młodzieży; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; ratownictwa i ochrony ludności.


2011.01.20

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY

 

 

2011.01.19

Regulamin Komisji Konkursowej powołanej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2011 roku zadań z zakresu: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; nauki, edukacji, oświaty i wychowania; wypoczynku dzieci i młodzieży; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; ratownictwa i ochrony ludności

 

 

2011.01.05

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY z zakresu: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; nauki, edukacji, oświaty i wychowania; wypoczynku dzieci i młodzieży; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; ratownictwa i ochrony ludności.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
Redakcja: Maciej Strzeliński, Dodany: 25.02.2013
Liczba wyświetleń: 6674
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika