003.jpg
Wyszukaj w portalu
zaplac_podatki.png
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
mlodociani.png
odo.jpg
godziny.jpg
rm.png
rdpp.png
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
1460x616.png
INWESTUJ.jpg
logo_senior_wigor_1.png
500plus.jpg
konsult.jpg
baner_zagosp.png
KARTA_SAM.png
ANKIETA.jpg
MPDSON.png
baner- mikroporady.jpg
rejestr_inst_baner.jpg
Rozlicz PIT w Chodzieżyw Chodzieży
Przekaż 1% w Chodzieżyw Chodzieży
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
pila.jpg
kl.jpg
1_PROC_min.jpg
logo.jpg
projekty.jpg
poziom.gif
noclegi.gif
gastronomia.gif
kino.jpg
mzk.png
formul.png
chodzieski_275.jpg
E-Urzad
bip.jpg bom.jpg ep.jpg ue1.jpg
wybory.jpg
Kultura
Miejska Biblioteka Publiczna
Redakcja: Maciej Strzeliński, Dodany: 9.08.2010
Liczba wyświetleń: 16554
PDF
DRUKUJ
grafika

DANE TELEADRESOWE I GODZINY OTWARCIA

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Michalskiego w Chodzieży
ul. T. Kościuszki 32 64-800 Chodzież
godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8.00 - 19.00, sobota 8.00 - 13.00   
NIP:764-23-08-967
tel./fax 067 38-18-108
http://biblioteka-chodziez.pl/Wypożyczalnia dla dorosłych:   
tel 067/38-18-138 lub wew 10   


Czytelnia i ośrodek wiedzy o regionie:
tel wew 11  


Oddział dla dzieci:  
tel 067/38-18-108 lub wew 12  


Dział multimedialny:   
tel 067/38-18-108 lub wew 11   

Opracowanie zbiorów:  
tel 067/38-18-108 lub wew 14   


Księgowość:
tel 067/38-18-108 lub wew 15   


Dyrektor:   
przyjmuje w godzinach: poniedziałek - piątek 8 - 15   
tel 067/38-18-108 lub wew 13   

 

Struktura organizacyjna

Dział gromadzenia i opracowywania zbiorów
W dziale zatrudniona jest jedna osoba, do jej obowiązków należy zakup, ewidencja i opracowanie księgozbioru dla poszczególnych agend: wypożyczalni dla dorosłych , czytelni , wypożyczalni i czytelni dla dzieci, działu multimedialnego

Wypożyczalnia dla doroslych   
Z księgozbioru wypożyczalni mogą korzystać osoby, które ukończyły piętnaście lat. Obsługą czytelników zajmują się wykwalifikowane pracownice. W trosce o czytelników, dla którego dostęp do książki jest utrudniony z różnych powodów, biblioteka prowadzi działalność poza placówką macierzystą w formie punktów bibliotecznych, świadczy usługę Książka na telefon dla osób niepełnosprawnych, chorych i starszych.

Czytelnia i Ośrodek Wiedzy o regionie   
Czytelnia dysponuje bogatym księgozbiorem podręcznym. Chlubą czytelni są pięknie wydane reprinty. Uzupełniany jest również zbiór regionaliów oraz bieżące dokumenty życia społecznego, które zaspokajają potrzeby zainteresowanych naszym regionem. W czytelni udostępnia się zbiory na miejscu, obsługuje wypożyczenia międzybiblioteczne, prowadzi działalność informacyjną, zajęcia z zakresu przysposobienia bibliotecznego i podstaw bibliotekarstwa. Opracowuje się także zestawienia bibliograficzne na żądane przez czytelników tematy. Czytelnia jest ośrodkiem pracy kulturalno-edukacyjnej, bibliotekarze współpracują z nauczycielami szkół ponadpodstawowych i organizacjami społecznymi. Czytelnia świadczy usługi reprograficzne (kserokopie materiałów bibliotecznych lub wydruki komputerowe z dokumentów elektronicznych.

Galeria Biblioteki
Prezentuje wystawy okolicznościowe, edukacyjne, ekspozycje prac plastycznych i fotograficznych, kolekcje ludzkich pasji.

Oddział dla dzieci
Mieści się na piętrze budynku głównego. Wypożyczalnia oferuje naszym młodym czytelnikom bogaty zbiór bajek, książek o tematyce przygodowej, historycznej i obyczajowej. Znaczną część księgozbioru stanowią również książki popularnonaukowe. Obok wypożyczalni znajduje się czytelnia dla dzieci, która umożliwia czytelnikom szeroki dostęp do księgozbioru podręcznego, tzn. różnego rodzaju słowników, wydawnictw encyklopedycznych itp. Biblioteka dziecięca prowadzi szereg działań promujących czytelnictwo wśród najmłodszych (konkursy, spotkania autorskie, zajęcia edukacyjne, happeningi poza biblioteką)

Dział Multimedialny
Dysponuje kasetami VHS i płytami DVD z lekturami i bajkami, materiałami popularnonaukowymi, filmami fabularnymi i animowanymi, udostępnia czytelnikom zbiory na miejscu w czytelni i na zewnątrz. Dla osób, które nie mogą pozwolić sobie na czytanie proponuje kasety magnetofonowe lub płyty CD z nagraniami literatury polskiej i obcej. Czytelnia internetowa świadczy nieodpłatnie usługi dostępu do sieci Internet na trzech stanowiskach oraz umożliwia odpłatnie : wydruki komputerowe z dokumentów elektronicznych i skanowanie materiałów bibliotecznych.

Introligatornia
Konserwacja księgozbioru to jedno z zadań biblioteki. MBP w Chodzieży od 1986 r. posiada własną introligatornię, w której oprawia się zniszczony księgozbiór.

 

Bibliotekarze:
* służą informacją ułatwiającą dotarcie do potrzebnych materiałów,
* wskazują sposoby poszukiwań, zarówno w katalogach, jak i w bazie komputerowej,
* pomagają wypożyczać książki,
* udzielają objaśnień dotyczących funkcjonowania biblioteki i bibliotek internetowych,
* służą pomocą przy poszukiwaniach bibliograficznych, regionalnych oraz dotyczących przepisów prawnych,
* prowadzą poradnictwo merytoryczne dotyczące organizacji i zarządzania biblioteką,
* udostępniają przepisy z tego zakresu oraz pomoce metodyczne do prowadzenia pracy kulturalno-oświatowej,
* przygotowują tematyczne zestawienia bibliograficzne,
* prowadzą zajęcia z zakresu przysposobienia bibliotecznego i podstaw bibliografii,
* prowadzą działalność dokumentacyjno-informatyczną dotyczącą naszego regionu,
* organizują różne formy pracy z czytelnikami służące popularyzacji czytelnictwa, nauki i sztuki oraz upowszechnianiu dorobku naukowego i kulturalnego miasta, gminy i powiatu.


Usługi biblioteczne świadczone przez MBP:
* Informacja o zbiorach
  - katalog alfabetyczny kartkowy
  - katalog rzeczowy kartkowy
  - katalog elektroniczny (do samodzielnego przeszukiwania w 3 terminalach)
* Wypożyczenia książek na zewnątrz
   komputerowa obsługa czytelnika biblioteki z możliwością zamówienia lub zarezerwowania interesującej pozycji.
* Książka "na telefon"
   dostarczanie książek osobom niepełnosprawnym, chorym i starszym.
* Udostępnianie zbiorów na miejscu - Czytelnia Ogólna i Ośrodek Wiedzy o Regionie
* Obsługa wypożyczeń międzybibliotecznych
* Prowadzenie działalności informacyjnej, udzielanie informacji:
  - bibliotecznych
  - bibliograficznych
  - rzeczowych
    dotyczących konkretnych zagadnień; zwłaszcza wiedzy o regionie związanych z Chodzieżą i Ziemią Chodzieską
* Przygotowanie tematycznych zestawień bibliograficznych
* Zajęcia z zakresu przysposobienia bibliotecznego i podstaw bibliografii
* Warsztaty poetyckie dla młodych twórców
* Dostęp do sieci Internet
* oraz odpłatnie
  - usługi reprograficzne (kserokopie materiałów bibliotecznych lub własnych),
  - wydruki komputerowe z dokumentów elektronicznych,
  - skanowanie materiałów bibliotecznych,
  - usługi introligatorskie

 

Historia

Początki biblioteki chodzieskiej sięgają okresu międzywojennego, związane są z działalnością Towarzystwa Czytelni Ludowych, którego głównym celem było zakładanie bibliotek ludowych, a za ich pośrednictwem kształtowanie świadomości narodowej
i postaw patriotycznych.
Pierwsza biblioteka w Chodzieży mieściła się na plebani, założył ją ksiądz Ignacy Czechowski, ówczesny proboszcz i zarazem prezes powiatowej komórki TCL. Pierwszymi bibliotekarkami były wówczas- siostra
ks. I. Czechowskiego - Kazimiera Czechowska oraz pani Maślanka. Kontynuatorem pracy bibliotekarskiej był Stefan Michalski, który w 1920 roku przybył z Poznania
i objął stanowisko lekarza powiatowego w miejscowym szpitalu. Został prezesem chodzieskiego TCL, był reformatorem pracy bibliotecznej, okazał się zasłużonym społecznikiem, gorliwym krzewicielem oświaty.
W tym okresie biblioteka w Chodzieży miała szczególne znaczenie dla przywrócenia poprawności polskiego języka i wzbogacenia kultury polskiej.
Dla upamiętnienia zasług Stefana Michalskiego, od 1991 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Chodzieży nosi jego imię.

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ