003.jpg
Wyszukaj w portalu
zaplac_podatki.png
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
odo.jpg
godziny.jpg
rm.png
Deklaracja dostępności.jpg
rdpp.png
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
INWESTUJ.jpg
500plus.jpg
baner_zagosp.png
ANKIETA.jpg
MPDSON.png
baner- mikroporady.jpg
rejestr_inst_baner.jpg
Rozlicz PIT w Chodzieżyw Chodzieży
Przekaż 1% w Chodzieżyw Chodzieży
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
pila.jpg
1_PROC_min.jpg
logo.jpg
projekty.jpg
poziom.gif
noclegi.gif
gastronomia.gif
kino.jpg
mzk.png
formul.png
chodzieski_275.jpg
E-Urzad
bip.jpg bom.jpg ep.jpg ue1.jpg
wybory.jpg
Miasto
Miejski Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
Redakcja: Maciej Strzeliński, Dodany: 22.06.2017
Liczba wyświetleń: 11120
PDF
DRUKUJ
grafika

Pełnomocnik wykonuje zadania na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Chodzieży, w tym w szczególności:

1) analizuje potrzeby osób niepełnosprawnych dotyczące między innymi: uprawnień i rodzaju pomocy jakiej mogą uzyskać osoby niepełnosprawne, uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym zgodnie z możliwościami i oczekiwaniami;
2) inicjuje i koordynuje realizację programów oświatowych, kulturalnych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, będących osobami niepełnosprawnymi;
3) koordynuje działania dotyczące współpracy z Gminą Miejską z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych;
4) organizuje konferencje, sympozja, panele i spotkania poświęcone problematyce osób niepełnosprawnych, prowadzi dialog społeczny i udziela wsparcia w sprawach i problemach dotyczących osób niepełnosprawnych;
5) inicjuje i koordynuje działania zmierzające do ograniczenia skutków niepełnosprawności (kampanie i konsultacje społeczne, wystawy, konferencje, czynne angażowanie społeczeństwa, podnoszenie świadomości społecznej w sprawach osób niepełnosprawnych, w tym również między innymi przeprowadzanie akcji w szkołach i przedszkolach).

Dyżury
środa i piątek w godz. 17.00-18.30
Centrum Aktywności Seniora WIGOR
ul. Dworcowa 1, 64-800 Chodzież
(biuro Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej)

 

Agnieszka Małgorzata Kowalska obecnie radna Rady Miejskiej w Chodzieży.


Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży nr 0050.38.2017 powołana do pełnienia funkcji Miejskiego Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych.


Absolwentka studiów licencjackich w kierunku Politologia i specjalności Praca socjalna, studiów magisterskich w kierunku Pedagogika o specjalności resocjalizacja oraz studiów podyplomowych w kierunku kształcenia Organizacja Pomocy Społecznej.


Pracownik administracyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży, oraz członek składu orzekającego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Chodzieży w zakresie: pracownik socjalny, doradca zawodowy, pedagog.


Wolontariuszka wielu imprez organizowanych przez organizacje pozarządowe, uczestniczka konferencji i konwentów wspierające działania na rzecz osób z niepełnosprawnością.

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ