aaa ogód.jpg
Wyszukaj w portalu
zaplac_podatki.png
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
mlodociani.png
odo.jpg
godziny.jpg
rm.png
rdpp.png
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
INWESTUJ.jpg
logo_senior_wigor_1.png
500plus.jpg
konsult.jpg
baner_zagosp.png
KARTA_SAM.png
ANKIETA.jpg
MPDSON.png
baner- mikroporady.jpg
rejestr_inst_baner.jpg
Rozlicz PIT w Chodzieżyw Chodzieży
Przekaż 1% w Chodzieżyw Chodzieży
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
pila.jpg
kl.jpg
1_PROC_min.jpg
logo.jpg
projekty.jpg
poziom.gif
noclegi.gif
gastronomia.gif
kino.jpg
mzk.png
formul.png
chodzieski_275.jpg
E-Urzad
bip.jpg bom.jpg ep.jpg ue1.jpg
wybory.jpg
Miasto
Dodatkowe konsultacje społeczne
Redakcja: Maciej Strzeliński, Dodany: 18.11.2016
Liczba wyświetleń: 5846
PDF
DRUKUJ

ZARZĄDZENIE NR 105/2016
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 16 listopada 2016 r.


w sprawie przeprowadzenia dodatkowych konsultacji społecznych do wprowadzenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Chodzieży


Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015r. poz. 1777 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1. 1. W celu wprowadzenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Chodzieży, zostaną przeprowadzone dodatkowe konsultacje społeczne, w formie ankiety.


2. Wzór ankiety stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 2. 1. Konsultacje rozpoczną się w dniu 23 listopada 2016 r. i trwać będą do 2 grudnia 2016 r.


2. Ankieta dostępna będzie w Urzędzie Miejskim w Chodzieży ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2, biuro 201 (kancelaria), w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stefana Michalskiego w Chodzieży ul. Tadeusza Kościuszki 32 (czytelnia, parter) oraz w formie ankiety do wydruku na stronie www.chodziez.pl zakładka rewitalizacja.


3. Wypełnione ankiety należy wrzucić do urny znajdującej się w holu Urzędu Miejskiego w Chodzieży.


4. Zakończenie konsultacji przewidziane jest na dzień 2 grudnia 2016 r.


5. Po zakończeniu konsultacji na stronie BIP Urzędu Miejskiego zostaną opublikowane jej wyniki.


§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. promocji.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ