noc.jpg
Opis obiektu
Kategoria: Urzędy i Instytucje » Inne urzędy i instytucje

Adres: Składowa 5
64-800 Chodzież
telefon: 67 2820 465
E-mail: sekretariat@pupchodziez.pl
Stona www: www.pupchodziez.pl

Głównym celem Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży jest udzielenie pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w jej znalezieniu oraz pracodawcom w znajdowaniu odpowiednich pracowników. Nasz urząd realizuje również zadania w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej osób poszukujących pracy.

Oferta usług świadczonych przez urząd pracy skierowana jest do:
- bezrobotnej młodzieży
- pracowników młodocianych
- osób bezrobotnych
- osób poszukujących pracy
- osób zagrożonych utratą pracy
- osób niepełnosprawnych
- pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy świadczy również usługi z zakresu :
- pośrednictwa pracy
- poradnictwa zawodowego
- klubu pracy
- organizowania szkoleń
- organizowania prac interwencyjnych
- organizowania robót publicznych
- programów przeciwdziałania bezrobociu


Centrum Aktywizacji Zawodowej

Od 1 stycznia 2010 roku w ramach Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży, ulica Składowa 3 i 5 działa Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Centrum jest wydzieloną organizacyjnie częścią urzędu pracy, zgodnie z obowiązującym od 1 lutego art. 9b ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.)

Celem działalności Centrum Aktywizacji Zawodowej jest zintensyfikowana realizacja podstawowych usług i instrumentów rynku pracy, tj. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, organizacji szkoleń, staży, przygotowania zawodowego dorosłych, a także wzmocnienie znaczenia działań aktywizujących.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Kategorie
Wyszukaj w portalu
zaplac_podatki.png
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
odo.jpg
godziny.jpg
rm.png
Deklaracja dostępności.jpg
rdpp.png
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
INWESTUJ.jpg
500plus.jpg
baner_zagosp.png
ANKIETA.jpg
MPDSON.png
baner- mikroporady.jpg
rejestr_inst_baner.jpg
Rozlicz PIT w Chodzieżyw Chodzieży
Przekaż 1% w Chodzieżyw Chodzieży
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
pila.jpg
1_PROC_min.jpg
logo.jpg
projekty.jpg