noc.jpg
Opis obiektu
Kategoria: Nauka, edukacja » Szkoły średnie

Adres: Prymasa St. Wyszyńskiego 2
64-800 Chodzież
telefon: 67 28 21 369
Fax: 67 28 10 160
E-mail: zsp_chodziez@wp.pl
Stona www: http://zsp.chodziez.pl

Osiągnięcia

Kształcenie zawodowe w Chodzieży rozpoczęto tuż po zakończeniu I wojny światowej. Najstarsze dokumenty zachowane w szkole świadczą o tym, że już w roku 1919 powołano szkołę o charakterze zawodowym. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży bezpośrednio nawiązuje do tych tradycji. W trakcie blisko dziewięćdziesięciu lat istnienia, szkoły funkcjonujące w dzisiejszym Zespole opuściło wielu znakomitych fachowców. Absolwenci szkoły stanowią dziś blisko 80% czynnych mieszkańców Chodzieży i okolic. W większości to oni decydują o kształcie i poziomie gospodarki, tworzą małe i średnie przedsiębiorstwa i nimi zarządzają. W długoletniej historii szkoły uczniowie osiągali szereg znaczących sukcesów w województwie i kraju, biorąc udział w konkursach, olimpiadach, a także zawodach sportowych. Dzięki sukcesom na szczeblu centralnym uzyskiwano indeksy i wstęp wolny na wyższe uczelnie. Dzisiaj absolwenci liceów i techników wchodzących w skład Zespołu kontynuują naukę na wyższych uczelniach, często łącząc naukę z pracą w wyuczonym zawodzie lub podejmują studia dzienne. Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej uzupełniają wykształcenie w technikach. Corocznie przeprowadzane badania ankietowe wśród absolwentów szkół średnich dowodzą, że zaledwie około 2% absolwentów nie kontynuuje nauki.

Szkoła dzisiaj

Szkoły wchodzące w skład ZSP im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży kształcą młodzież i osoby dorosłe w systemie stacjonarnym i zaocznym. W szkole pracuje 58 nauczycieli etatowych i ponad 40 zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin. Kadrę Pedagogiczną stanowią ludzie bardzo dobrze przygotowani pod względem merytorycznym, nieustannie podwyższający poziom wiedzy i uzyskujący nowe kwalifikacje. W roku szkolnym 2008/09 w 49 oddziałach uczy się około 1100 uczniów i około 200 osób dorosłych. Szkoła ma charakter ponadpowiatowy, uczniom zapewnia się miejsca w internacie szkolnym oraz odpłatne wyżywienie w stołówce szkolnej. Ważną rolę w szkole pełni Rada Rodziców, która współtworzy program szkoły, konsultuje zadania wychowawcze i opiekuńcze, wspomaga szkołę pod względem finansowym.

Co nas wyróżnia

Szkoła współpracuje z innymi placówkami noszącymi imię Hipolita Cegielskiego. Corocznie bierze udział w konkursach, zawodach sportowych i spotkaniach tych szkół. Inicjatywy te są realizowane w ramach zadań wychowawczych szkoły i mają na celu propagowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży i prezentowanie sylwetki zasłużonego Wielkopolanina. Ważnym naszym działaniem jest współpraca międzynarodowa. Od 16 lat współpracujemy z Berufskolleg fur Technik Ahaus (Niemcy). Każdego roku grupy młodzieży polskiej i niemieckiej spotykają się w partnerskich szkołach. Współpraca jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, Biuro w Warszawie. W latach 2007-2009 realizujemy ze szkołą duńską z Ringe projekt „Jeden dzień z życia, przyjaźń na całe życie”, Projekt jest finansowany przez Narodową Agencję Comenius w Warszawie. Od 2007 roku podjęliśmy współpracę ze szkołą ogólnokształcącą z Trostianca na Ukrainie. Zespół Szkół Pnadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży jest otwarty na potrzeby lokalnego środowiska. Ofertę edukacyjną dostosujemy corocznie do potrzeb rynku pracy. W tej dziedzinie współpracujemy z pracodawcami, jest ich ponad 100, np. firmami: Europol Meble SA, Porcelana SA (za zgodą Ministra Edukacji Narodowej realizujemy wspólnie z firmą eksperyment pedagogiczny), Cech Rzemiosł Różnych oraz innymi.

Zajęcia pozalekcyjne
Uczniowie korzystają z bardzo bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, jak: Klub Europejski, zespół wokalny, koło informatyczne, recytatorskie, medialne, chemiczne, historyczne, matematyczne, ekonomiczne, biologiczne, czytelnicze, sportowe. Uczniowie mogą brać udział w pracach radiowęzła przy redagowaniu gazetki szkolnej i uczestniczyć w zajęciach szkolnego klubu sportowego. By tę ofertę wzbogacić przygotowujemy projekty edukacyjne finansowane z EFS i budżetu państwa. Ważnym naszym atutem jest nowa hala sportowo- widowiskowa, w której odbywają się turnieje i zawody sportowe.

Dla szczególnie zdolnych

Szkoła uczestniczy w promowaniu historii, kultywowaniu pamięci o ludziach i wydarzeniach, angażując młodzież w akcje i przedsięwzięcia o charakterze ogólnopolskim. W roku 2006 uczniowie realizowali projekty "Echa Poznańskiego Czerwca 1956" i "Literacki Atlas Polski", w 2008 projekt „Uczniowie z klasą”. W 2008/2009 obchodziliśmy 90 rocznicę Powstania Wielkopolskiego. Pasjonuje nas historia naszego regionu, ziemi chodzieskiej i Wielkopolski. Poznajemy ją w czasie corocznie organizowanych sesji historycznych. Współpracujemy z Towarzystwem Miłośników Ziemi Chodzieskiej oraz Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Podczas Dni Nauk Przyrodniczych zgłębiamy tajniki przyrody i matematyki. Bierzemy udział w ogólnopolskim projekcie „Przyjazna szkoła” i „Szkoła bez przemocy”. W 2009 roku zostaliśmy zakwalifikowani, jako jedyna szkoła ponadgimnazjalna z powiatu chodzieskiego, przez Ogólnopolską Fundację Edukacji Komputerowej do unikatowego projektu e-Szkoła Wielkopolska.

Jak uczymy języków

Nauka języków obcych: angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Dla maturzystów organizowane są dodatkowe zajęcia.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Kategorie
Wyszukaj w portalu
zaplac_podatki.png
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
odo.jpg
godziny.jpg
rm.png
Deklaracja dostępności.jpg
rdpp.png
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
1460x616.png
INWESTUJ.jpg
500plus.jpg
baner_zagosp.png
ANKIETA.jpg
MPDSON.png
baner- mikroporady.jpg
rejestr_inst_baner.jpg
Rozlicz PIT w Chodzieżyw Chodzieży
Przekaż 1% w Chodzieżyw Chodzieży
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
pila.jpg
1_PROC_min.jpg
logo.jpg
projekty.jpg