003.jpg
Opis obiektu
Kategoria: Nauka, edukacja » Szkoły średnie

Adres: Żeromskiego 11
64-800 Chodzież
telefon: (67)28-20-752
E-mail: liceumchodziez@poczta.onet.pl
Stona www: http://liceum.zerom.pl

Rok 1920 to historyczny rok dla naszej
szkoły. W tym roku zarząd miasta i Kuratorium powołało na stanowisko dyrektora
Edwarda Habermana a szkoła przybrała nazwę Miejskiego Progimnazjum Realnego.
Siedziba znajdowała się w budynku przy Alei Kościuszki 25 zwanym później przez
młodzież "folwarkiem". Dnia 17 VII 1922 roku nastąpiło upaństwowienie szkoły,
która przybrała nazwę Państwowe Gimnazjum Humanistyczne im. Św. Barbary, a 12
XII 1922roku odbyła się uroczystość oddania szkole nowego gmachu przy ul. Św.
Barbary. Szkoła stawała się znaną z wysokiego poziomu nauczania i pracy
wychowawczej. Oferowała swym uczniom szeroki wybór kół naukowych. Lata wojny i
okupacji hitlerowskiej przerwały wspaniały okres działalności szkoły, która
rozpoczęła naukę 16 IV 1945r. W latach 1956-70 szkoła wzbogaciła się o nowy
kompleks budynków gospodarczych i pracownię chemii. Zorganizowane zostało też
Liceum dla Pracujących. W roku 1950 szkoła otrzymała nową nazwę- Państwowa
Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego. Pogarszające się warunki lokalowe
oraz mało funkcjonalny budynek szkoły przy ulicy Kościuszki, stanowiły poważne
utrudnienie w organizacji pracy szkoły i wdrażaniu zalecanych form nowatorstwa
pedagogicznego. Zrodziła się koncepcja rozbudowy i modernizacji budynku głównego
przy ul. Żeromskiego. Dnia 1 IX 1974r. Odbyła się inauguracja nowego roku
szkolnego, w nowym budynku, połączona z nadaniem Liceum imienia Leona
Kruczkowskiego. Od wielu lat chodzieski Liceum cieszy się popularnością wśród
absolwentów szkół podstawowych a obecnie gimnazjalnych. Kandydatów przyciąga m.
in. tradycja szkoły i jej życie. Każdego roku bowiem w kalendarzu imprez
szkolnych znajduję się wiele ciekawych propozycji. Poza stałymi uroczystościami,
takimi jak rozpoczęcie i zakończenia roku szkolnego, wręczenia świadectw
dojrzałości czy też ślubowanie uczniów klas pierwszych do stałego kalendarium
wpisano i wpisuje się szereg wydarzeń kulturalnych i sportowych. Zaliczyć tu
należy konkursy, koncerty, wyjazdy do teatrów, rajdy, wycieczki a także imprezy
związane z ekologią i ochroną środowiska. Szkoła współpracuje z różnymi
organizacjami i stowarzyszeniami środowiskowymi m. in. z Świetlicą Terapeutyczną
Sióstr Serafitek, a także utrzymuje stałe kontakty z Domem Pomocy Społecznej dla
Chłopców w Rzadkowie i Fundacją na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych w Chodzieży.
Szczególnym osiągnięciem szkoły jest 11-letnia współpraca międzynarodowa z
katolicką szkołą w Nottuln, partnerskim mieście Chodzieży. W naszej szkole
działa Klub Europejski. Za osiągnięcia szkoły uznać należy przygotowanie jej
wychowanków do stabilizacji zawodowej i życiowej. Zaszczyt przynieśli jej
wychowankowie, którzy kończyli naukę w okresie międzywojennym i w czasach
współczesnych. Są to wybitni naukowcy, nauczyciele, akademiccy, nauczyciele.
Lekarze, księża, psychologowie, pedagodzy, dziennikarze, prawnicy, artyści,
plastycy, pracownicy urzędów centralnych, muzycy, kompozytorzy, sportowcy,
regionaliści np. prof. Roman Drews, prof. Ryszard Ławniczak, prof. Edward
Pieścikowski, Henryk Martenka, Barbara Namysł, Tadeusz Urban, Adam Sławiński,
Tomasz Jędraszczak, Jacek Cerkaski, Janusz Giera czy Rafał Piechota. Mury naszej
szkoły opuściło 14794 osób. Obecnie do szkoły uczęszcza 478 uczniów. Zajęcia
prowadzone są w 15 klaso-pracowniach, pracowni komputerowo-internetowej, na
szkolnych obiektach sportowych ponadto mamy bibliotekę z czytelnią, salę
historii szkoły, świetlico-stołówkę.

Szkoła w ciągu całej swojej historii istniała jako:
PROGIMNAZJUM (1920 - 1922)

GIMNAZJUM im. ŚW. BARBARY (1922 - 1938)

LICEUM I GIMNAZJUM im. ŚW. BARBARY (1939 - 1952)
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  (1952-1974)
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. L. KRUCZKOWSKIEGO (1974 - 2004)
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. L. KRUCZKOWSKIEGO (2004)
SPOŁECZNE GIMNAZJUM im. ŚW. BARBARY (2007)

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Kategorie
Wyszukaj w portalu
zaplac_podatki.png
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
odo.jpg
godziny.jpg
rm.png
Deklaracja dostępności.jpg
rdpp.png
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
1460x616.png
INWESTUJ.jpg
500plus.jpg
baner_zagosp.png
ANKIETA.jpg
MPDSON.png
baner- mikroporady.jpg
rejestr_inst_baner.jpg
Rozlicz PIT w Chodzieżyw Chodzieży
Przekaż 1% w Chodzieżyw Chodzieży
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
pila.jpg
1_PROC_min.jpg
logo.jpg
projekty.jpg