noc.jpg
Wyszukaj w portalu
zaplac_podatki.png
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
odo.jpg
godziny.jpg
rm.png
Deklaracja dostępności.jpg
rdpp.png
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
INWESTUJ.jpg
500plus.jpg
baner_zagosp.png
ANKIETA.jpg
MPDSON.png
baner- mikroporady.jpg
rejestr_inst_baner.jpg
Rozlicz PIT w Chodzieżyw Chodzieży
Przekaż 1% w Chodzieżyw Chodzieży
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
pila.jpg
1_PROC_min.jpg
logo.jpg
projekty.jpg
poziom.gif
noclegi.gif
gastronomia.gif
kino.jpg
mzk.png
formul.png
chodzieski_275.jpg
E-Urzad
bip.jpg bom.jpg ep.jpg ue1.jpg
wybory.jpg
Aktualności - Miasto
Gmina ułatwi transport na szczepienia
Wprowadzono:18.01.2021 | chodziez3
Liczba wyświetleń:1349
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
grafikaW dniach od 15 do 21 stycznia Seniorzy, którzy ukończyli 80 lat (roczniki do 1941 r. włącznie) mogą rejestrować się na szczepienia przeciwko COVID-19.
Od 22 stycznia będą mogli rejestrować się Seniorzy, którzy ukończyli 70 lat (roczniki od 1942 do 1951).


Rejestracja na bezpłatne szczepienie jest możliwa poprzez:    - dedykowaną infolinię pod numerem: 989,

    - bezpośrednio w punkcie szczepień,

    - Internetowe Konto Pacjenta.


Transport pacjentów na szczepienia przeciw COVID-19Szanowni Państwo informujemy, że Urząd Miejski w Chodzieży zorganizował bezpłatny transport do punktu szczepień przeznaczony dla osób które:

   - posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami;

  -  mają trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze, niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień)

- transport realizowany jest na obszarze miasta. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności, gdy szczepienie będzie wykonywane poza granicami miasta, transport może być realizowany, nie dalej niż: 20 km od granic miasta
Osoby spełniające powyższe warunki, chcące skorzystać z transportu organizowanego przez Urząd Miejski w Chodzieży mogą się zgłaszać od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-15.00 za pośrednictwem infolinii: 697 988 021

Jednocześnie prosimy, aby przekazywać informacje nie później niż 2 dni przed zaplanowanym terminem szczepienia.


Więcej informacji na temat szczepień przeciw COVID-19 znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie oraz pod numerem 989 - jest  to numer bezpłatnej, całodobowej infolinii Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19


Wykaz punktów szczepień w Chodzieży

Przychodnia Zespołu Lekarzy Rodzinnych "MEDICUS", Chodzież,

ul. Jagiellońska, 15

64-800 Chodzież

Telefon: 609 519 419
INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Uprzejmie informujemy, że:

    Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Chodzieży,
    ul. I.J. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież, adres e-mail:

    Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

    Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) i art.9 ust.2 lit i) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawy z dnia 2 marca 2020 r. O szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DZ.U. poz. 1842, z późn. zm.) w związku z decyzja Wojewody Wielkopolskiego nr 2/ 2021 oraz art. 8 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 713).

    Dane osobowe są udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

        podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa,

        podmiotom świadczącym usługę transportową na podstawie odrębnych umów.

    Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane oraz po upływie tego okresu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawnych.

    Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne jednakże niezbędne do zapewnienia transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Nie podanie przez Panią/Pana danych uniemożliwi zapewnienie transportu.

    Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

POLEĆ ZNAJOMYM
NA FACEBOOKU
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika