DSC_8211.JPG
Wyszukaj w portalu
zaplac_podatki.png
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
odo.jpg
godziny.jpg
rm.png
rdpp.png
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
1460x616.png
INWESTUJ.jpg
500plus.jpg
baner_zagosp.png
ANKIETA.jpg
MPDSON.png
baner- mikroporady.jpg
rejestr_inst_baner.jpg
Rozlicz PIT w Chodzieżyw Chodzieży
Przekaż 1% w Chodzieżyw Chodzieży
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
pila.jpg
1_PROC_min.jpg
logo.jpg
projekty.jpg
poziom.gif
noclegi.gif
gastronomia.gif
kino.jpg
mzk.png
formul.png
chodzieski_275.jpg
E-Urzad
bip.jpg bom.jpg ep.jpg ue1.jpg
wybory.jpg
Aktualności - Miasto
Odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Chodzieży
Wprowadzono:28.12.2020 | chodziez3
Liczba wyświetleń:432
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
grafikaSesja rozpocznie się w dniu  w środę 30 grudnia 2020 r. o godz. 14 :00  odbędzie się   XXIX sesję Rady Miejskiej w Chodzieży.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Informacja o podpisaniu protokołu sesji odbytej w dniu 14 grudnia 2020 r.

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Chodzieży.

5. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie powierzenia Gminie Dąbie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu całodobowego ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych typ A i dla upośledzonych umysłowo typ B,

b) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Chodzieskiego Domu Kultury,

c) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży w rejonie ulic: Topolowej i Młyńskiej,

d) w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Chodzieży",

e) w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży na rok 2021",

f) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2020 rok,

g) w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Chodzieży na 2021 rok .

6. Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Chodzieży w 2020 roku.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.

9. Wolne wnioski i informacje.

10. Zakończenie obrad sesji.Obrady transmitowane będą z sali nr 305 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2. Transmisja bezpośrednia oraz nagranie obrad Rady Miejskiej w Chodzieży zostaną udostępnione w sieci Internet pod następującym adresem: https://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=chodziezsesja .


W czasie trwania posiedzenia w sali sesyjnej przebywać będą jedynie osoby, których obecność jest niezbędna do przeprowadzenia oraz technicznej obsługi sesji. Radni Rady Miejskiej w Chodzieży, z wyjątkiem radnego prowadzącego posiedzenie, będą uczestniczyli w sesji oraz zabierali głos w czasie rzeczywistym przy pomocy oprogramowania umożliwiającego porozumiewanie się na odległość. Wypowiedzi radnych będą transmitowane oraz nagrywane.

Gości zachęcamy do obserwowania bezpośredniej transmisji obrad.

POLEĆ ZNAJOMYM
NA FACEBOOKU
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika