003.jpg
Wyszukaj w portalu
zaplac_podatki.png
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
mlodociani.png
odo.jpg
godziny.jpg
rm.png
rdpp.png
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
1460x616.png
INWESTUJ.jpg
logo_senior_wigor_1.png
500plus.jpg
konsult.jpg
baner_zagosp.png
KARTA_SAM.png
ANKIETA.jpg
MPDSON.png
baner- mikroporady.jpg
rejestr_inst_baner.jpg
Rozlicz PIT w Chodzieżyw Chodzieży
Przekaż 1% w Chodzieżyw Chodzieży
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
pila.jpg
kl.jpg
1_PROC_min.jpg
logo.jpg
projekty.jpg
poziom.gif
noclegi.gif
gastronomia.gif
kino.jpg
mzk.png
formul.png
chodzieski_275.jpg
E-Urzad
bip.jpg bom.jpg ep.jpg ue1.jpg
wybory.jpg
Aktualności - Miasto
Odbędzie się XXVII sesja Rady Miejskiej w Chodzieży
Wprowadzono:24.11.2020 | chodziez3
Liczba wyświetleń:424
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
grafika


Sesja rozpocznie się w dniu  W poniedziałek, 30 listopada 2020 r.  o godz. 14:00 odbędzie się  XXVII sesja Rady Miejskiej w Chodzieży.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacja o podpisaniu protokołu sesji odbytej w dniu 26 października 2020 r.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Chodzieży.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej w Chodzieży w roku szkolnym 2019/2020.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Chodzieży na 2021 rok”,
b) w sprawie: Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 2020 – 2035,
c) w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie obrad sesji.

W związku z trwającym zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzeniania się wirusa SARS- CoV-2 zarządzam przeprowadzenie posiedzenia w trybie zdalnym.

Obrady transmitowane będą z sali nr 305 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2. Transmisja bezpośrednia oraz nagranie obrad Rady Miejskiej w Chodzieży zostaną udostępnione w sieci Internet pod następującym adresem: https://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=chodziezsesja .

POLEĆ ZNAJOMYM
NA FACEBOOKU
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika