003.jpg
Wyszukaj w portalu
zaplac_podatki.png
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
odo.jpg
godziny.jpg
rm.png
rdpp.png
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
1460x616.png
INWESTUJ.jpg
500plus.jpg
baner_zagosp.png
ANKIETA.jpg
MPDSON.png
baner- mikroporady.jpg
rejestr_inst_baner.jpg
Rozlicz PIT w Chodzieżyw Chodzieży
Przekaż 1% w Chodzieżyw Chodzieży
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
pila.jpg
1_PROC_min.jpg
logo.jpg
projekty.jpg
poziom.gif
noclegi.gif
gastronomia.gif
kino.jpg
mzk.png
formul.png
chodzieski_275.jpg
E-Urzad
bip.jpg bom.jpg ep.jpg ue1.jpg
wybory.jpg
Aktualności - Miasto
W dniach od 15 czerwca do 8 lipca br. trwa nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
Wprowadzono:18.06.2020 | chodziez3
Liczba wyświetleń:1349
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
Burmistrz Miasta Chodzieży – Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r.


Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 4 i art. 20 ust. 4  ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym  w 2020 roku (Dz. U. 2019 poz. 1728), podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Chodzieży

Spis rolny jest przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2020 r.

KANDYDAT NA RACHMISTRZA TERENOWEGO WINIEN SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:
1) być osobą pełnoletnią;
2) zamieszkiwać na terenie Chodzieży,
3) posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
5) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

INFORMACJE WAŻNE DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH OFERTY:
Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych ogłoszony przez Burmistrza Miasta Chodzieży - Gminnego Komisarza Spisowego jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkoleń, nie będzie mógł przystąpić do egzaminu końcowego.

Kandydaci na rachmistrzów terenowych podlegają postępowaniu weryfikacyjnemu.
W przypadku zaistnienia sytuacji, kiedy w wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów podczas egzaminu kandydaci uzyskają jednakową liczbę punktów, a liczba kandydatów będzie większa od koniecznej, o powołaniu na rachmistrza decydować będzie kolejność zgłoszeń kandydatów.

Rachmistrz terenowy dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.
Rachmistrz terenowy będzie wykonywał czynności w ramach prac spisowych, za które otrzyma wynagrodzenie.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (załącznik nr 1);
2. Oświadczenie kandydata o niekaralności (załącznik  nr 2)

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Termin: od 15 czerwca do 8 lipca 2020 roku.
Wymagane dokumenty  należy złożyć w formie pisemnej w kopertach z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.”:
osobiście w Urzędzie Miejskim w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2,
listownie na adres: Urząd Miejski, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież.Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji pod numerem telefonu: (67) 28 27 171 wew. 308

POLEĆ ZNAJOMYM
NA FACEBOOKU
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika