DSC_8211.JPG
Wyszukaj w portalu
zaplac_podatki.png
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
mlodociani.png
odo.jpg
godziny.jpg
rm.png
rdpp.png
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
INWESTUJ.jpg
logo_senior_wigor_1.png
500plus.jpg
konsult.jpg
baner_zagosp.png
KARTA_SAM.png
ANKIETA.jpg
MPDSON.png
baner- mikroporady.jpg
rejestr_inst_baner.jpg
Rozlicz PIT w Chodzieżyw Chodzieży
Przekaż 1% w Chodzieżyw Chodzieży
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
pila.jpg
kl.jpg
1_PROC_min.jpg
logo.jpg
projekty.jpg
poziom.gif
noclegi.gif
gastronomia.gif
kino.jpg
mzk.png
formul.png
chodzieski_275.jpg
E-Urzad
bip.jpg bom.jpg ep.jpg ue1.jpg
wybory.jpg
Aktualności - Miasto
W poniedziałek 25 maja odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Chodzieży
Wprowadzono:19.05.2020 | chodziez3
Liczba wyświetleń:779
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
grafika

W poniedziałek 25 maja 2020 r. o godz. 10:00 odbędzie się  XXIII sesja Rady Miejskiej w Chodzieży.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacja o podpisaniu protokołów sesji odbytych w dniach: 24 lutego 2020 r., 5 marca 2020 r., 14 kwietnia 2020 r.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Chodzieży.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/99/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia
28 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w Chodzieży na 2020 rok”,
b) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lub dzierżawy
nieruchomości położonych w Chodzieży, stanowiących własność Gminy Miejskiej
w Chodzieży,
c) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej w Chodzieży oraz tymczasowych pomieszczeń,
e) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży
na lata 2020-2028,
f) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2020 rok,
g) w sprawie w sprawie przekazania skargi z dnia 8 marca 2020 r. na Uchwałę
Nr XX/151/2020 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 24 lutego 2020 r. w zakresie sposobu
rozpatrzenia skargi do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad sesji.


Obrady transmitowane będą z sali nr 305 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży przy
ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2. Transmisja bezpośrednia oraz nagranie obrad Rady Miejskiej w Chodzieży zostaną udostępnione w sieci Internet pod następującym adresem: https://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=chodziezsesja .
W czasie trwania posiedzenia na sali przebywać będzie nie więcej niż 5 osób, których
obecność jest niezbędna do przeprowadzenia oraz technicznej obsługi sesji. Radni Rady Miejskiej w Chodzieży, z wyjątkiem Przewodniczącej Rady prowadzącej posiedzenie, będą uczestniczyli w sesji oraz zabierali głos w czasie rzeczywistym przy pomocy oprogramowania umożliwiającego porozumiewanie się na odległość. Wypowiedzi radnych będą transmitowane oraz nagrywane.

POLEĆ ZNAJOMYM
NA FACEBOOKU
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika