mec.jpg
Wyszukaj w portalu
projekty.jpg
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
mlodociani.png
odo.jpg
godziny.jpg
rm.png
rdpp.png
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
INWESTUJ.jpg
logo_senior_wigor_1.png
500plus.jpg
konsult.jpg
baner_zagosp.png
KARTA_SAM.png
ANKIETA.jpg
MPDSON.png
baner- mikroporady.jpg
rejestr_inst_baner.jpg
Rozlicz PIT w Chodzieżyw Chodzieży
Przekaż 1% w Chodzieżyw Chodzieży
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
pila.jpg
kl.jpg
1_PROC_min.jpg
poziom.gif
noclegi.gif
gastronomia.gif
kino.jpg
mzk.png
formul.png
chodzieski_275.jpg
E-Urzad
bip.jpg bom.jpg ep.jpg ue1.jpg
wybory.jpg
Miasto
Akt lokacyjny Chodzieży
Redakcja: Maciej Strzeliński, Dodany: 19.08.2010
Liczba wyświetleń: 12977
PDF
DRUKUJ
grafika
Początek ordynacji miejskiej Chodzieży z 1540 r. wydanej przez Mikołaja i Przecława Potulickich

Dokument nadający Chodzieży prawa miejskie        

           
W imię Pańskie amen. Na wieczną rzeczy pamiątkę. Ponieważ w sprawach doczesnych pamięć zajmuje miejsce przednie, zaleca się czyny ludzkie uwieczniać pisemnie, aby z biegiem czasu nie zanikły w pamięci. Stąd

My Władysław, z Bożej Łaski Król Polski,

najwyższy książę ziemi krakowskiej, sandomierskiej, sieradzkiej, łęczyckiej, kujawskiej i litewskiej, pan i dziedzic Pomorza i Rusi, podajemy niniejszem do wiadomości na czasy obecne i przyszłe, co następuje:

Przez wzgląd na zasługi oraz i na prośbę dzielnego i szlachetnego Trojana z Łąkna (Łekna), sędziego kaliskiego, udzieliliśmy pozwolenia na utworzenie z wsi Chodzyesch miasta tak samo Chodzyesch nazwanego na prawie niemieckiem, oraz ustanowiliśmy na wieczne czasy w niem targ tygodniowy na każdą sobotę, targ natomiast roczny czyli jarmark na uroczystość św. Wawrzyńca (10.VIII).

Pozwalamy wszelakim kupcom oraz ludziom obojga płci na przybycie do miasta Chodzieża z towarami wszelkiej wagi i materii na ich sprzedaż, kupno lub zamianę,z zastrzeżeniem praw naszych miast, i chcemy aby oni (tj. kupcy) swobodnie z towarami swymi przybywać i odjeżdżać mogli oraz aby przytem cieszyli się zupełnem bezpieczeństwem, za które my ręczymy. Chyba, że chodzi o takich, którzy są w konflikcie z prawem, i z którymi słusznie nikt się nie łączy.

Ażeby zaś wymienione wzwyż miasto szybciej i żywiej mogło się rozwinąć i zaludnić, przenosimy je z prawa polskiego na niemieckie, zwane magdeburskiem,i wycofujemy stamtąd wszelakie prawo polskie oraz zwyczaje, które mogą prawo niemieckie mącić. Wyjmujemy nadto na zawsze mieszczan i wszystkich innych z pod władzy i jurysdykcji wszystkich naszych wojewodów, kasztelanów, starostów, sędziów i podsędków oraz wszystkich innych dygnitarzy i urzędników tak, aby przed nimi ani w większych ani w mniejszych sprawach jak kradzież, podpalenie, zabójstwo i poturbowanie oraz innych większych ekscesów nie potrzebowali odpowiadać ani kar płacić.

Natomiast mają mieszczanie i mieszkańcy tegoż miasta odpowiadać wobec swego pana dziedzicznego jak i wobec naszego sądu generalnego. Jeżeliby zaś kto został zawezwany przez pismo nasze w pieczęć zaopatrzone za wykroczenie przeciwko sprawiedliwości, natenczas ma być sądzony podług swego prawa niemieckiego. Na wypadki zbrodni i kary śmierci wzwyż wymienione, udzielamy wójtowi tegoż miasta władzy sądzenia, wyrokowania, karania i skazywania w myśl poszczególnych punktów i artykułów prawa niemieckiego, z zastrzeżeniem naszych praw królewskich.

Pismo niniejsze przytwierdzamy pieczęcią naszą. Działo się w Nowem Mieście Korczynie w środę po niedzieli Oculi (3.III) roku Pańskiego 1434. W obecności czcigodnych Wojciecha (Jastrzębiec) arcybiskupa Gniezn. i prymasa, Zbigniewa bkpa krakowskiego, Piotra Szafrańca wojewody krakowskiego, Jana bkpa chełmskiego,Wielmożnych Panów Mikołaja z Michałowa kasztelana i starosty krakowskiego, Spytka wojew. Sandomierskiego, Andrzeja z Donaborza wojewody kaliskiego: wręczone przez Jana z Koniecpola i Jana z Oporowa dziekana krakowskiego i wicekanclerza, wielmożnego Andrzeja z Donaborza wojewody kaliskiego.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ