003.jpg
Wyszukaj w portalu
projekty.jpg
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
mlodociani.png
odo.jpg
godziny.jpg
rm.png
rdpp.png
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
INWESTUJ.jpg
logo_senior_wigor_1.png
500plus.jpg
konsult.jpg
baner_zagosp.png
KARTA_SAM.png
ANKIETA.jpg
MPDSON.png
baner- mikroporady.jpg
rejestr_inst_baner.jpg
Rozlicz PIT w Chodzieżyw Chodzieży
Przekaż 1% w Chodzieżyw Chodzieży
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
pila.jpg
kl.jpg
1_PROC_min.jpg
logo.jpg
poziom.gif
noclegi.gif
gastronomia.gif
kino.jpg
mzk.png
formul.png
chodzieski_275.jpg
E-Urzad
bip.jpg bom.jpg ep.jpg ue1.jpg
wybory.jpg
Miasto
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
Redakcja: Maciej Strzeliński, Dodany: 23.04.2018
Liczba wyświetleń: 970
PDF
DRUKUJ
grafika

ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2018

BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY

z dnia 20 kwietnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na budowę pomnika upamiętniającego Powstanie Wielkopolskie na terenie Chodzieży w 100. rocznicę wybuchu

Na podstawie art. 15 ust. 2h.i ust. 2j. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1817, zm. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. "Wybudowanie pomnika upamiętniającego Powstanie Wielkopolskie na terenie Chodzieży w 100. rocznicę wybuchu".

§ 2. Informacja zawiera nazwę zadania, nazwę oferenta i kwotę przyznanej dotacji.

W wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego Gminy Miejskiej w Chodzieży pn. "Wybudowanie pomnika upamiętniającego Powstanie Wielkopolskie na terenie Chodzieży w 100. rocznicę wybuchu", dofinansowanie realizacji zadania w kwocie 20.000,00 zł zostało przyznane dla oferty złożonej przez Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ