noc.jpg
Wyszukaj w portalu
projekty.jpg
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
mlodociani.png
odo.jpg
godziny.jpg
rm.png
rdpp.png
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
INWESTUJ.jpg
logo_senior_wigor_1.png
500plus.jpg
konsult.jpg
baner_zagosp.png
KARTA_SAM.png
ANKIETA.jpg
MPDSON.png
baner- mikroporady.jpg
rejestr_inst_baner.jpg
Rozlicz PIT w Chodzieżyw Chodzieży
Przekaż 1% w Chodzieżyw Chodzieży
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
pila.jpg
kl.jpg
1_PROC_min.jpg
poziom.gif
noclegi.gif
gastronomia.gif
kino.jpg
mzk.png
formul.png
chodzieski_275.jpg
E-Urzad
bip.jpg bom.jpg ep.jpg ue1.jpg
wybory.jpg
Miasto
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
Redakcja: Maciej Strzeliński, Dodany: 14.06.2017
Liczba wyświetleń: 994
PDF
DRUKUJ
grafika

ZARZĄDZENIE NR 0050.87.2017 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego


Na podstawie art. 15 ust. 2h.i ust. 2j. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1817, zm. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 573.) zarządza się, co następuje:


§ 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.


§ 2. Informacja zawiera nazwę zadania, nazwę oferenta i kwotę przyznanej dotacji:

 

lp nazwa oferenta kwota przyznanej dotacji
Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Miasta Chodzież wyjeżdżających poza miasto
1 ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Chodzież 9750,00 zł
Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Miasta Chodzież pozostających w mieście
2  dotacji nie przyznano 0,00 zł
Organizacja ogólnodostepnego plenerowego wydarzenia na terenie Miasta Chodzieży, promującego historię tradycję i kulturę Miasta Chodzieży
3 Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej 3.000,00 zł
Organizacja letniego wypoczynku dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych, celem ich aktywizacji społecznej
4 Chodzieski Klub Gospodarczy 30.000,00 zł

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ