noc.jpg
Wyszukaj w portalu
projekty.jpg
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
mlodociani.png
odo.jpg
godziny.jpg
rm.png
rdpp.png
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
INWESTUJ.jpg
logo_senior_wigor_1.png
500plus.jpg
konsult.jpg
baner_zagosp.png
KARTA_SAM.png
ANKIETA.jpg
MPDSON.png
baner- mikroporady.jpg
rejestr_inst_baner.jpg
Rozlicz PIT w Chodzieżyw Chodzieży
Przekaż 1% w Chodzieżyw Chodzieży
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
pila.jpg
kl.jpg
1_PROC_min.jpg
poziom.gif
noclegi.gif
gastronomia.gif
kino.jpg
mzk.png
formul.png
chodzieski_275.jpg
E-Urzad
bip.jpg bom.jpg ep.jpg ue1.jpg
wybory.jpg
Miasto
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
Redakcja: Maciej Strzeliński, Dodany: 27.03.2017
Liczba wyświetleń: 1187
PDF
DRUKUJ
grafika

ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2017
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 27 marca 2017 r.


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert


Na podstawie art. 15 ust. 2h.i ust. 2j. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1817, zm. poz. 1948.) zarządza się, co następuje:


§ 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży z zakresu ratownictwa i ochrony ludności.


§ 2. Informacja zawiera nazwę zadania, nazwę oferenta i kwotę przyznanej dotacji

1. Nazwa zadania: "Zapewnienie bezpieczeństwa na chodzieskiech akwenach i zabezpieczenie imprez odbywających sie na chodzieskich akwenach, których organizatorem, bądź współorganizatorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży".


2. Nazwa oferenta i przyznana kwota:
1) Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego Oddział Powiatowy w Chodzieży - 5.000,00 zł


2) Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego Oddział Miejski w Chodzieży - 9.000,00 zł


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ