003.jpg
Wyszukaj w portalu
projekty.jpg
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
mlodociani.png
odo.jpg
godziny.jpg
rm.png
rdpp.png
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
INWESTUJ.jpg
logo_senior_wigor_1.png
500plus.jpg
konsult.jpg
baner_zagosp.png
KARTA_SAM.png
ANKIETA.jpg
MPDSON.png
baner- mikroporady.jpg
rejestr_inst_baner.jpg
Rozlicz PIT w Chodzieżyw Chodzieży
Przekaż 1% w Chodzieżyw Chodzieży
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
pila.jpg
kl.jpg
1_PROC_min.jpg
logo.jpg
poziom.gif
noclegi.gif
gastronomia.gif
kino.jpg
mzk.png
formul.png
chodzieski_275.jpg
E-Urzad
bip.jpg bom.jpg ep.jpg ue1.jpg
wybory.jpg
Gospodarka
Miejsce zagospodarowania odpadów
Redakcja: Maciej Strzeliński, Dodany: 14.04.2016
Liczba wyświetleń: 5924
PDF
DRUKUJ

MIEJSCE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach |(Dz. U. 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości są zobowiązane do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów.


Uchwałą nr VII/186/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012 - 2017, nadano Zakładowi Zagospodarowania Odpadów w m. Nowe - Toniszewo - Kopaszyn, gm. Wagrowiec - status regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w regionie I ( do tego okresu pełniła funkcje instalacji zastępczej) do którego należy Gmina Miejska w Chodzieży, z uwagi na zakończenie jej budowy.


Uwzględniając powyższe miejscem właściwym do zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Chodzieży zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych zmieszanych przeznaczonych do składowania jest:


ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW w m. NOWE - TONISZEWO - KOPASZYN, GM. WĄGROWIEC.


W zakresie pozostałych odpadów należy postępować zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami i zasadą bliskości z uwzględnieniem spełnienia przez te instalacje przetwarzania odpadów wymagań zgodnie z przepisami ustawy o odpadach (Dz. U. 2013r. poz. 21)

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ