2017_05_25_dzien_matki.jpg
Wyszukaj w portalu

projekty.jpg
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
mlodociani.png
godziny.jpg
mapowy.jpg
latarnicy.jpg
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
logo.png
logo_senior_wigor_1.png
500plus.jpg
konsult.jpg
baner_zagosp.png
KARTA_SAM.png
edo.png
poziom.gif
noclegi.gif
gastronomia.gif
kino.jpg
mzk.png
formul.png
chodzieski_275.jpg
E-Urzad
bip.jpg bom.jpg ep.jpg ue1.jpg
wybory.jpg
Gospodarka
Poziomy recyklingu 2015
Redakcja: Maciej Strzeliński, Dodany: 14.04.2016
Liczba wyświetleń: 1596
PDF
DRUKUJ

Osiągnięcie przez Gminę Miejską w Chodzieży, odpowiednich poziomów z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2015:


· Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645), Gmina ma obowiązek osiągania poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: min. 16% za rok 2015, zgodnie z tabelą nr 1 w załączniku do wspomnianego rozporządzenia.


Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (wyrażony w %), dla Gminy Miejskiej w Chodzieży wyniósł:
za rok 2015 - 72,4%,
Co oznacza, że Gmina osiągnęła założony poziom.


· Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645), Gmina ma obowiązek osiągania poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 38% za rok 2015, zgodnie z tabelą nr 2 w załączniku do wspomnianego rozporządzenia.


Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:
za rok 2015 – poziom wyniósł 97,06%,
Gmina osiągnęła założony poziom.


· Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie poziomów
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. 2012 r., poz. 676), Gmina ma obowiązek osiągania poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów: dopuszczalny poziom 50% za rok 2014, zgodnie z tabelą w załączniku do wspomnianego rozporządzenia.


Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów dla Gminy Miejskiej w Chodzieży wyniósł:
za rok 2015 – 2,8%,
Co oznacza, że Gmina osiągnęła założony poziom.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ