003.jpg
Wyszukaj w portalu
projekty.jpg
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
mlodociani.png
odo.jpg
godziny.jpg
rm.png
rdpp.png
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
INWESTUJ.jpg
logo_senior_wigor_1.png
500plus.jpg
konsult.jpg
baner_zagosp.png
KARTA_SAM.png
ANKIETA.jpg
MPDSON.png
baner- mikroporady.jpg
rejestr_inst_baner.jpg
Rozlicz PIT w Chodzieżyw Chodzieży
Przekaż 1% w Chodzieżyw Chodzieży
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
pila.jpg
kl.jpg
1_PROC_min.jpg
logo.jpg
poziom.gif
noclegi.gif
gastronomia.gif
kino.jpg
mzk.png
formul.png
chodzieski_275.jpg
E-Urzad
bip.jpg bom.jpg ep.jpg ue1.jpg
wybory.jpg
Miasto
Zmiana terminu drugiego posiedzenia Komisji Konkursowej
Redakcja: Maciej Strzeliński, Dodany: 12.03.2015
Liczba wyświetleń: 3982
PDF
DRUKUJ
grafika

ZARZĄDZENIE NR 13/2015
BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
z dnia 12 marca 2015 r.


w sprawie zmiany terminu drugiego posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; w zakresie pomocy społecznej; w zakresie promocji i organizacji wolontariatu; w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania; w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia.


Na podstawie § 13. „Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015", będącego załącznikiem do uchwały nr nr LII/458/2014 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia: „Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015", Burmistrz Miasta
Chodzieży zarządza, co następuje:


§ 1. Z powodów organizacyjnych zmienia się termin drugiego posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; w zakresie pomocy społecznej; w zakresie promocji i organizacji wolontariatu; w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania; w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia, Zarządzeniem nr 11/2015
Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 6 marca 2015 r.


§ 2. Drugie posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 17 marca 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Chodzieży.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ