003.jpg
Wyszukaj w portalu

projekty.jpg
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
mlodociani.png
godziny.jpg
mapowy.jpg
latarnicy.jpg
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
logo.png
logo_senior_wigor_1.png
500plus.jpg
konsult.jpg
baner_zagosp.png
KARTA_SAM.png
poziom.gif
noclegi.gif
gastronomia.gif
kino.jpg
mzk.png
formul.png
chodzieski_275.jpg
E-Urzad
bip.jpg bom.jpg ep.jpg ue1.jpg
wybory.jpg
Miasto
Ogłoszenie wyników konkursu
Redakcja: Maciej Strzeliński, Dodany: 20.02.2014
Liczba wyświetleń: 2894
PDF
DRUKUJ
grafika

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2014
Burmistrza Miasta Chodzieży
z dnia 19 lutego 2014 r.


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży

Burmistrz Miasta Chodzieży działając na podstawie art. 15 ust. 2h.i ust. 2j. ustawy z dnia 24 kwietnia 003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z zm.) ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 tej ustawy w roku 2014 zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w zakresie nauki,
edukacji, oświaty i wychowania, w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.


§ 1. informacja zawiera nazwę zadania, nazwę oferenta i kwotę przyznanej dotacji

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ