city_al.jpg
Wyszukaj w portalu

projekty.jpg
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
mlodociani.png
godziny.jpg
mapowy.jpg
latarnicy.jpg
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
logo.png
logo_senior_wigor_1.png
500plus.jpg
konsult.jpg
baner_zagosp.png
KARTA_SAM.png
poziom.gif
noclegi.gif
gastronomia.gif
kino.jpg
mzk.png
formul.png
chodzieski_275.jpg
E-Urzad
bip.jpg bom.jpg ep.jpg ue1.jpg
wybory.jpg
Miasto
Wyniki konkursu nr 2
Redakcja: Maciej Strzeliński, Dodany: 25.02.2013
Liczba wyświetleń: 4135
PDF
DRUKUJ
grafika

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 27/2013
Burmistrza Miasta Chodzieży
z dnia 25 lutego 2013 r.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży

Burmistrz Miasta Chodzieży działając na podstawie art. 15 ust. 2h.i ust. 2j. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z zm.) ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 tej ustawy w roku 2013 zadań publicznych z zakresunauki, edukacji, oświaty i wychowania; promocji i organizacji wolontariatu; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; działalnośći na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz w zakresie pomocy społecznej.

§ 1. informacja zawiera nazwę zadania, nazwę oferenta i kwotę przyznanej dotacji

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ