DSC_8211.JPG
Wyszukaj w portalu

projekty.jpg
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
mlodociani.png
godziny.jpg
mapowy.jpg
latarnicy.jpg
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
logo.png
logo_senior_wigor_1.png
500plus.jpg
konsult.jpg
baner_zagosp.png
KARTA_SAM.png
edo.png
MPDSON.png
baner- mikroporady.jpg
rejestr_inst_baner.jpg
poziom.gif
noclegi.gif
gastronomia.gif
kino.jpg
mzk.png
formul.png
chodzieski_275.jpg
E-Urzad
bip.jpg bom.jpg ep.jpg ue1.jpg
wybory.jpg
Gospodarka
Tereny Inwestycyjne
Redakcja: Maciej Strzeliński, Dodany: 27.11.2012
Liczba wyświetleń: 8739
PDF
DRUKUJ

INFORMACJA


Burmistrz Miasta Chodzieży informuje, że Gmina Miejska w Chodzieży posiada do sprzedaży działkę położoną w Chodzieży przy ulicy 3 Maja, oznaczoną numerem geodezyjnym 3016 o powierzchni 7463 m2.

Powyższa nieruchomość położona jest w malowniczym zakątku miasta, teren wokół nieruchomości porośnięty jest starodrzewiem, w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Strzeleckiego.

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży teren oznaczony w planie symbolem ZL/ug/m- stanowi „Teren ogólnodostępnych usług w zakresie gastronomii, wypoczynku i kultury z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej".
Można w tym pięknym miejscu zlokalizować bar, kawiarnię, restaurację itp.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Chodzieży

ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.

 

Przedmiotem zbycia jest nieruchomość gruntowa, położona w Chodzieży w rejonie ulicy Miodowej oznaczona numerem geodezyjnym 558/1 o pow. 1472m2, zapisana w księdze wieczystej KW PO1H/00032745/3, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chodzieży.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 50.000,00zł netto +23% VAT

Brutto 61.500,00 zł

(słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych 00/100)

 

  • wadium 6.000,00 zł,

 

Przetarg odbędzie się dnia 3 grudnia 2012r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali nr 305 Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Paderewskiego nr 2.

 

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży, nieruchomość stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej z dopuszczeniem rolniczej działalności produkcyjnej, oznaczony w miejscowym planie symbolem 2.27MN-U/P.

 

Nieruchomość nie jest obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Dojazd do działki o nawierzchni gruntowej przez nieruchomości oznaczone nr geodezyjnymi 564/3, 564/2, 565/5, 565/2 i 560/8.

Na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości zostanie ustanowiona służebność przejścia i przejazdu przez działki oznaczone numerami geodezyjnymi 564/3, 564/2, 565/5, 565/2 i 560/8.

Działka nie posiada uzbrojenia technicznego.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Chodzieży BZ WBK S.A. I Oddział w Chodzieży 93 1090 1317 0000 0001 0208 1285 najpóźniej do dnia 28 listopada 2012r. (środa).

 

Wpłata wadium musi nastąpić tak, aby komisja przetargowa mogła ustalić jego wpływ na konto Urzędu Miejskiego w podanym wyżej terminie.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia,

wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Uwaga! Organizator przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu, informując o tym niezwłocznie, w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży, ul. Paderewskiego nr 2, pokój nr 410, pani R. Cieślik , tel. (0-67) 2827171 wew.412.

 

Chodzież, dnia 24.10.2012r.

R.C.

 

 

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ