DSC_8211.JPG
Wyszukaj w portalu
projekty.jpg
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
mlodociani.png
odo.jpg
godziny.jpg
rm.png
rdpp.png
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
INWESTUJ.jpg
logo_senior_wigor_1.png
500plus.jpg
konsult.jpg
baner_zagosp.png
KARTA_SAM.png
ANKIETA.jpg
MPDSON.png
baner- mikroporady.jpg
rejestr_inst_baner.jpg
Rozlicz PIT w Chodzieżyw Chodzieży
Przekaż 1% w Chodzieżyw Chodzieży
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
pila.jpg
kl.jpg
1_PROC_min.jpg
poziom.gif
noclegi.gif
gastronomia.gif
kino.jpg
mzk.png
formul.png
chodzieski_275.jpg
E-Urzad
bip.jpg bom.jpg ep.jpg ue1.jpg
wybory.jpg
Miasto
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert nr 2
Redakcja: Maciej Strzeliński, Dodany: 27.03.2012
Liczba wyświetleń: 6331
PDF
DRUKUJ
grafika

Załącznik do Zarządzenia Nr 31/2012 
Burmistrza Miasta Chodzieży
z dnia 27 marca 2012 r.


Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży
Burmistrz Miasta Chodzieży działając na podstawie art. 15 ust. 2h.i ust. 2j. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z zm.) ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 tej ustawy w roku 2012 zadań publicznych z zakresu: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; pomocy społecznej; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.


1) informacja zawiera nazwę zadania, nazwę oferenta i kwotę przyznanej dotacji

 

lp

Nazwa oferenta

Kwota

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH; EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

Działalność społeczna i proekologiczna na terenie miasta Chodzież

1

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Działkowców w Pile

10.500,00 zł

2

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec w Chodzieży

0,00 zł

3

Fundacja Centrala Młodych w Chodzieży

0,00 zł

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH; PODTRZYMYWANIA I UPOWSZECHNIANIA TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ

Promocja tradycji i historii Chodzieży

1

Chodzieski Klub Gospodarczy

3.500,00 zł

2

Klub Sportowy OPTY w Chodzieży

1.500,00 zł

3

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec w Chodzieży

0,00 zł

W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Chodzieży w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada 2012 r.

1

Nie wpłynęła żadna oferta na realizacje zadania – dotacji nie przyznano

0,00 zł

W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM

Organizacja czynnego wypoczynku i czasu wolnego dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych w celu ich rehabilitacji i aktywizacji

1

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Chodzieży

18.500,00 zł

2

Rejonowy polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Chodzieży

18.500,00 zł

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ