DSC_8211.JPG
Wyszukaj w portalu
projekty.jpg
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
mlodociani.png
odo.jpg
godziny.jpg
rm.png
rdpp.png
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
INWESTUJ.jpg
logo_senior_wigor_1.png
500plus.jpg
konsult.jpg
baner_zagosp.png
KARTA_SAM.png
ANKIETA.jpg
MPDSON.png
baner- mikroporady.jpg
rejestr_inst_baner.jpg
Rozlicz PIT w Chodzieżyw Chodzieży
Przekaż 1% w Chodzieżyw Chodzieży
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
pila.jpg
kl.jpg
1_PROC_min.jpg
logo.jpg
poziom.gif
noclegi.gif
gastronomia.gif
kino.jpg
mzk.png
formul.png
chodzieski_275.jpg
E-Urzad
bip.jpg bom.jpg ep.jpg ue1.jpg
wybory.jpg
Miasto
Ogłoszenie wyników konkursu
Redakcja: Maciej Strzeliński, Dodany: 16.02.2012
Liczba wyświetleń: 6873
PDF
DRUKUJ
grafika

Zgodnie z Zarządzeniem nr 13/2012 Burmistrza Miasta Chodzieży w sprawie ogłoszenia
wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży, poniżej zamieszczamy tabelę z podziałem kwot na poszczególne zadania.

lp

Nazwa oferenta

Kwota

Zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Działalność społeczna i proekologiczna na terenie miasta Chodzież

1

Dotacji nie przyznano

0,00 zł

Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ochrony i promocji zdrowia na terenie miasta Chodzieży w zakresie zorganizowanej aktywności emerytów i rencistów z miasta Chodzieży

2

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków koło w Chodzieży

33.000,00 zł

3

Polskie Stowarzyszenie Widoki

0,00 zł

Organizacja działań rehabilitacyjnych i integracyjnych dla osób niepełnosprawnych i niedowidzących

3

Polski Związek Niewidomych w Chodzieży

5.000,00 zł

4

Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra BIODERKO

3.000,00 zł

5

Stowarzyszenie Na Górze

0,00 zł

Zadania w zakresie zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

Upowszechnianie wiedzy i nauki, dokształcanie osób w wieku poprodukcyjnym z miasta Chodzieży

6

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży

4.500,00 zł

Zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu

organizacja wychowania dzieci i młodzieży, wyrównywanie szans oraz szkolenie wolontariatu

7

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Chodzież

2.600,00 zł

8

Fundacja Centrala Młodych

1.400,00 zł

Zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności

Zapewnienie bezpieczeństwa na chodzieskich akwenach

9

Chodzieski Oddział Powiatowy WOPR

5.000,00 zł

10

WOPR Oddział Miejski

4.000,00 zł

Zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży

Wypoczynek zimowy – organizacja zimowisk i obozów dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież

11

Fundacja Tęczowe Dzieciństwo

2.500,00 zł

Wypoczynek zimowy – organizacja zajęć feryjnych dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież

12

ZHP Hufiec Chodzież

2.500,00 zł

Zadania w zakresie działalności działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; podtrzymywania
i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Promocja tradycji i historii Chodzieży.

13

Brak ofert – dotacji nie przyznano

0,00 zł

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ