DSC_8211.JPG
Wyszukaj w portalu
projekty.jpg
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
mlodociani.png
odo.jpg
godziny.jpg
rm.png
rdpp.png
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
INWESTUJ.jpg
logo_senior_wigor_1.png
500plus.jpg
konsult.jpg
baner_zagosp.png
KARTA_SAM.png
ANKIETA.jpg
MPDSON.png
baner- mikroporady.jpg
rejestr_inst_baner.jpg
Rozlicz PIT w Chodzieżyw Chodzieży
Przekaż 1% w Chodzieżyw Chodzieży
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
pila.jpg
kl.jpg
1_PROC_min.jpg
logo.jpg
poziom.gif
noclegi.gif
gastronomia.gif
kino.jpg
mzk.png
formul.png
chodzieski_275.jpg
E-Urzad
bip.jpg bom.jpg ep.jpg ue1.jpg
wybory.jpg
Miasto
OGŁOSZENIE O PODZIALE ŚRODKÓW
Redakcja: Maciej Strzeliński, Dodany: 25.05.2011
Liczba wyświetleń: 8966
PDF
DRUKUJ
grafika

Chodzież, 25 maja 2011 r.
Nr PR.0155-15/11

 

OGŁOSZENIE O PODZIALE ŚRODKÓW
konkurs na realizację zadań pożytku publicznego


W oparciu o ustalenia komisji konkursowej, powołanej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2011 roku zadań z zakresu: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, promocji i organizacji wolontariatu, wypoczynku dzieci i młodzieży podjęte w dniu 19 i 23 maja 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Chodzieży, zatwierdzam poniższy podział środków przeznaczonych na realizację zadań pożytku publicznego w ramach konkursu ogłoszonego w dniu 26 kwietnia 2011 r.

 

lp

Nazwa oferenta

Kwota

W zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Organizacja czynnego wypoczynku i czasu wolnego dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych w celu ich rehabilitacji i aktywizacji,

41.400 PLN

1

Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Chodzieży

19.400 zł

2

Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Chodzieży

22.000 zł

W zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

promocja tradycji i historii Chodzieży,

5.000 PLN

1

Chodzieski Klub Gospodarczy

4.100 zł

2

Fundacja Centrala Młodych

900,00 zł

W zakresie promocji i organizacji wolontariatu

organizacja wychowania dzieci i młodzieży, wyrównywanie szans
oraz szkolenie
wolontariatu

2.000 PLN

1

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Chodzież

2.000 zł

2

Fundacja Centrala Młodych

0,00 zł

W zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież
wyjeżdżających poza miasto

9.000 PLN

1

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej

0,00 zł

2

Klub Żeglarski OPTY

0,00 zł

3

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Chodzież

4.200 zł

4

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Przebudzone Nadzieje"

4.800 z

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież
pozostających w mieście

9.000 PLN

1

Uczniowski Klub Sportowy DELFINEK

4.200 zł

2

Fundacja Tęczowe Dzieciństwo

4.800 zł

 

 

Oferenci proszeni są o zaktualizowanie kosztorysów stosownie do przyznanej dotacji przed podpisaniem umowy.

 

 

 Burmistrz Miasta Chodzieży


/-/ Jacek Gursz

 

 

 

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ