noc.jpg
Wyszukaj w portalu
projekty.jpg
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
mlodociani.png
odo.jpg
godziny.jpg
rm.png
rdpp.png
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
INWESTUJ.jpg
logo_senior_wigor_1.png
500plus.jpg
konsult.jpg
baner_zagosp.png
KARTA_SAM.png
ANKIETA.jpg
MPDSON.png
baner- mikroporady.jpg
rejestr_inst_baner.jpg
Rozlicz PIT w Chodzieżyw Chodzieży
Przekaż 1% w Chodzieżyw Chodzieży
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
pila.jpg
kl.jpg
1_PROC_min.jpg
poziom.gif
noclegi.gif
gastronomia.gif
kino.jpg
mzk.png
formul.png
chodzieski_275.jpg
E-Urzad
bip.jpg bom.jpg ep.jpg ue1.jpg
wybory.jpg
Aktualności - Gospodarka
Konsultacje z mieszkańcami ul. Nowej w Chodzieży dotyczących rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania
Wprowadzono:18.03.2019 | chodziez
Liczba wyświetleń:2019
PDF
DRUKUJ
POWRÓT

Zarządzenie nr 0050.28.2019 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami ul. Nowej w Chodzieży dotyczących rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, ze zm.) oraz uchwały nr L/437/2014 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 3 września 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 1 października 2014 r., poz. 5023), w związku z art. 13b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068, ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych z pełnoletnimi mieszkańcami ul. Nowej w Chodzieży w okresie od 1 do 19 kwietnia 2019 roku w formie ich ankietyzacji. 2. Przedmiotem konsultacji jest proponowana zmiana w zakresie rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży o ul. Nową.

 

§ 2. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, będzie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.chodziez.pl i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chodzieży w terminie od dnia 18 marca 2019 roku.

 

§ 3. 1. Ankieta, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, opublikowana zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.chodziez.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chodzieży, w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży oraz dostarczona zostanie bezpośrednio do osób zamieszkujących ul. Nową.

2. Ankieta będzie ważna, jeżeli zostanie prawidłowo wypełniona ze wskazaniem wszystkich koniecznych danych oraz podpisana.

 

§ 4. W celu przeprowadzenia konsultacji, o których mowa w § 1, powołuję Zespół ds. Konsultacji, w składzie: 1. Przewodniczący: Jacek Gursz — Burmistrz Miasta Chodzieży, 2. Członek: Zbigniew Bielecki — Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 3. Członek: Szymon Zychla — Inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 4. Członek: Iwona Kostrzewa-Lewińska — Radna Rady Miejskiej w Chodzieży.

 

§ 5. Wynik konsultacji ogłoszony zostanie w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.chodziez.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.

 

- do pobrania: skan zarządzenia wraz z złącznikami (ankieta i klauzula informacyjna)

POLEĆ ZNAJOMYM
NA FACEBOOKU
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika