noc.jpg
Wyszukaj w portalu
projekty.jpg
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
mlodociani.png
odo.jpg
godziny.jpg
rm.png
rdpp.png
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
INWESTUJ.jpg
logo_senior_wigor_1.png
500plus.jpg
konsult.jpg
baner_zagosp.png
KARTA_SAM.png
ANKIETA.jpg
MPDSON.png
baner- mikroporady.jpg
rejestr_inst_baner.jpg
Rozlicz PIT w Chodzieżyw Chodzieży
Przekaż 1% w Chodzieżyw Chodzieży
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
pila.jpg
kl.jpg
1_PROC_min.jpg
poziom.gif
noclegi.gif
gastronomia.gif
kino.jpg
mzk.png
formul.png
chodzieski_275.jpg
E-Urzad
bip.jpg bom.jpg ep.jpg ue1.jpg
wybory.jpg
Aktualności - Gospodarka
Konsultacje w sprawie zmian w organizacji ruchu
Wprowadzono:19.02.2018 | Maciej Strzeliński
Liczba wyświetleń:1967
PDF
DRUKUJ
POWRÓT

ZARZĄDZENIE NR 16/2018

BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY

z dnia 19 lutego 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, w sprawie zmian w organizacji ruchu przy ul. Kwiatowej, Ludowej, Polnej, Rolnej i Wiśniowej w Chodzieży

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, ze  zm.) oraz uchwały nr L/437/2014 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 3 września 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży (Dziennik Urzędowy

Województwa Wielkopolskiego z 1 października 2014 r., poz. 5023), w związku §2 ust. 1 pkt 1 lit a) i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784) oraz z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222, ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami ulic Kwiatowej, Ludowej, Polnej, Rolnej i Wiśniowej w Chodzieży w okresie od 1 do 16 marca 2018 roku w formie ich ankietyzacji oraz w dniu 21 marca 2018 roku w formie bezpośredniego spotkania z mieszkańcami.

2. Przedmiotem konsultacji są proponowane zmiany w stałej organizacji ruchu drogowego przy ul. Kwiatowej, Ludowej, Polnej, Rolnej i Wiśniowej w Chodzieży.

 

§ 2. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, będzie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.chodziez.pl i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chodzieży w terminie od dnia 19 lutego 2018 roku.

 

§ 3. 1. Ankieta, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, opublikowana zostanie na stronie internetowej www.chodziez.pl i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chodzieży oraz udostępniana będzie w kancelarii Urzędu Miejskiego w Chodzieży i dostarczona tzw. pocztą bezadresową do wszystkich nieruchomości przy ulicach, o których mowa w § 1. ust 1.

2. Ankieta będzie ważna, jeżeli zostanie prawidłowo wypełniona ze wskazaniem wszystkich koniecznych danych oraz podpisana.

 

§ 4. W celu przeprowadzenia konsultacji, o których mowa w § 1, powołuję Zespół ds. Konsultacji, w składzie:

1. Przewodniczący – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży – Zbigniew Bielecki,

2. Członek – Inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży – Szymon Zychla,

3. Członek – Inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży – Marcin Hedke.

 

§ 5. Wynik konsultacji ogłoszony zostanie w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.chodziez.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chodzieży.

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

POLEĆ ZNAJOMYM
NA FACEBOOKU
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika