DSC_8211.JPG
Wyszukaj w portalu
projekty.jpg
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
mlodociani.png
odo.jpg
godziny.jpg
rm.png
rdpp.png
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
INWESTUJ.jpg
logo_senior_wigor_1.png
500plus.jpg
konsult.jpg
baner_zagosp.png
KARTA_SAM.png
ANKIETA.jpg
MPDSON.png
baner- mikroporady.jpg
rejestr_inst_baner.jpg
Rozlicz PIT w Chodzieżyw Chodzieży
Przekaż 1% w Chodzieżyw Chodzieży
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
pila.jpg
kl.jpg
1_PROC_min.jpg
poziom.gif
noclegi.gif
gastronomia.gif
kino.jpg
mzk.png
formul.png
chodzieski_275.jpg
E-Urzad
bip.jpg bom.jpg ep.jpg ue1.jpg
wybory.jpg
Aktualności - Wypoczynek
Konkurs wiedzy o muzeum
Wprowadzono:29.05.2015 | Maciej Strzeliński
Liczba wyświetleń:4315
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
grafika

REGULAMIN KONKURSU
WIEDZY O MUZEUM W CHODZIEŻY


1. Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Chodzieży 2. Konkurs odbędzie się:
podczas Chodzieskich Targów Gospodarczych Promocje 2015, w dniu 30 maja 2015 r., w godzinach od 10:00-14:00.

2. Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się w dniu 8 czerwca 2015 r. w postaci komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży www.chodziez.pl, w którym podane będą numery zwycięskich ankiet.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie.

3. Podczas trwania imprezy, o której mowa w pkt 1 uczestnicy otrzymają ulotkę o Muzeum pt."Odwiedź chodzieskie muzeum" wraz z wkładką konkursową.
4. Na wkładce konkursowej znajdują się 3 pytania konkursowe jednokrotnego wyboru.
5. Należy poprawnie udzielić odpowiedzi na pytania i oddać wypełnioną wkładkę konkursową na stoisku targowym Urzędu Miejskiego.
6. Zachować ulotkę konkursową do czasu rozstrzygnięcia konkursu.
7. Wkładka konkursowa jak i ulotka opatrzone są tym samym numerem.
8. Jedna ulotka konkursowa upoważnia do odbioru jednej nagrody .
9. Jeden uczestnik konkursu może wygrać jedną nagrodę.


Wyniki konkursu i nagrody
10. Losowanie nagród odbędzie się w dniu 8 czerwca 2015 r.
11. Spośród oddanych wkładek konkursowych zostanie wylosowanych 20 nagród.
12. Aby odebrać nagrodę należy udać się, po ogłoszeniu wyników, do Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. I. J. Paderewskiego 2, (pokój nr 409) i okazać się ulotką, której numer został wylosowany, w terminie do 15 czerwca 2015 r.
13. W przypadku nieodebrania nagrody przez osobę, której numer zostanie wylosowany, w terminie określonym w pkt 12, nagroda przepada.
14. Nagrodami są zestawy promocyjne Miasta Chodzieży, zawierające m.in. kubek porcelanowy.
15. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.


Postanowienia końcowe:
16. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
17. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.chodziez.pl
18. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Urzędu Miejskiego w Chodzieży.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

 

POLEĆ ZNAJOMYM
NA FACEBOOKU
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ