baner_strona.jpg
Wyszukaj w portalu
projekty.jpg
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
mlodociani.png
odo.jpg
godziny.jpg
rm.png
rdpp.png
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
INWESTUJ.jpg
logo_senior_wigor_1.png
500plus.jpg
konsult.jpg
baner_zagosp.png
KARTA_SAM.png
ANKIETA.jpg
MPDSON.png
baner- mikroporady.jpg
rejestr_inst_baner.jpg
Rozlicz PIT w Chodzieżyw Chodzieży
Przekaż 1% w Chodzieżyw Chodzieży
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
pila.jpg
kl.jpg
1_PROC_min.jpg
poziom.gif
noclegi.gif
gastronomia.gif
kino.jpg
mzk.png
formul.png
chodzieski_275.jpg
E-Urzad
bip.jpg bom.jpg ep.jpg ue1.jpg
wybory.jpg
Aktualności - Miasto
XX sesja Rady Miejskiej w Chodzieży
Wprowadzono:14.02.2020 | chodziez3
Liczba wyświetleń:157
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
grafika
W poniedziałek 24 lutego 2020 r. w sali nr 305 Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2 odbędzie się XX sesja Rady Miejskiej w Chodzieży.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacja o podpisaniu protokołu sesji odbytej w dniu 20 stycznia 2020r.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Chodzieży.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lub dzierżawy nieruchomości
położonych w Chodzieży, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży,
b) w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej
w Chodzieży,
c) w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej w Chodzieży na rok
szkolny 2019/2020,
d) w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie
należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym,
e) w sprawie Programu "Chodzieska Karta Dużej Rodziny",
f) w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży na rok 2020",
g) w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży w roku 2020,
h) w sprawie rozpatrzenia „Petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego” z dnia 6 grudnia 2019 r.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad sesji.

POLEĆ ZNAJOMYM
NA FACEBOOKU
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika