DSC_8211.JPG
Wyszukaj w portalu
projekty.jpg
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
mlodociani.png
odo.jpg
godziny.jpg
rm.png
rdpp.png
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
INWESTUJ.jpg
logo_senior_wigor_1.png
500plus.jpg
konsult.jpg
baner_zagosp.png
KARTA_SAM.png
ANKIETA.jpg
MPDSON.png
baner- mikroporady.jpg
rejestr_inst_baner.jpg
Rozlicz PIT w Chodzieżyw Chodzieży
Przekaż 1% w Chodzieżyw Chodzieży
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
pila.jpg
kl.jpg
1_PROC_min.jpg
poziom.gif
noclegi.gif
gastronomia.gif
kino.jpg
mzk.png
formul.png
chodzieski_275.jpg
E-Urzad
bip.jpg bom.jpg ep.jpg ue1.jpg
wybory.jpg
Aktualności - Miasto
Już od 1 lipca można składać wnioski na "500+"
Wprowadzono:10.06.2019 | chodziez3
Liczba wyświetleń:630
PDF
DRUKUJ
POWRÓT


 Drogą elektroniczną wnioski na "500+" można składać od 1 lipca br., a osobiście w MOPS w Chodzieży lub listownie pocztą od 1 sierpnia 2019 roku.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży informuje, iż ustawa z dnia 26 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r., poz. 924) od 1 lipca 2019r. wprowadziła następujące zmiany w świadczeniach wychowawczych, tzw. „500+”:


- świadczenie będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę;


- świadczenie nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko;


- świadczenie przysługiwać będzie w postaci dodatku wychowawczego dzieciom umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;


- wprowadzono 3-miesieczny termin, liczony od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko;


- wprowadzono rozwiązania pozwalające na przyznanie, z zachowaniem ciągłości,

- świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku.


Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać drogą elektroniczną od 1 lipca 2019r. (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia 2019r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chodzieży  lub listownie pocztą.
Aby uzyskać prawo do świadczenia „500+” na nowych zasadach, tj. na okres obowiązujący od 1 lipca, należy złożyć wniosek w terminie od 1 lipca 2019r. do 30 września 2019r.

WAŻNE!
Osoby, które obecnie mają już przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019r.).
Jeśli wniosek na pierwsze dziecko zostanie złożony po 30 września, świadczeniobiorcy nie będzie przysługiwała spłata za miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku. Świadczenie przysługiwać będzie dopiero od miesiąca złożenia wniosku.
Ponadto przyznanie świadczenia wychowawczego nie będzie ustalane w drodze decyzji administracyjnej. Świadczeniobiorca otrzyma informację o przyznaniu świadczenia na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej. Nieodebranie informacji nie będzie miało wypływu na wypłatę świadczenia.


Terminy wypłat związanych z realizacją wniosków składanych w dalszej kolejności będą wyglądały następująco:


-W przypadku osób, które złożą wniosek w lipcu i sierpniu 2019r. świadczenie, z wyrównaniem od lipca, otrzymają najpóźniej do dnia 31 października 2019r.
-W przypadku osób, które złożą wniosek we wrześniu 2019r. świadczenie, z wyrównaniem od lipca, otrzymają najpóźniej do dnia 30 listopada 2019r.
-W przypadku osób, które złożą wniosek w październiku 2019r. świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, otrzymają najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019r.
-W przypadku osób, które złożą wniosek w listopadzie 2019r. świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, otrzymają najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020r.
-W przypadku osób, które złożą wniosek od 1 grudnia 2019r. do 31 stycznia 2020r. świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, otrzymają najpóźniej do dnia 29 lutego 2020r.


Jednocześnie przypominamy, iż wnioski na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 dotyczące ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń Dobry start można składać od dnia 1 lipca 2019r. w formie elektronicznej oraz od dnia 1 sierpnia 2019r. w formie papierowej.POLEĆ ZNAJOMYM
NA FACEBOOKU
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika