DSC_8211.JPG
Wyszukaj w portalu
projekty.jpg
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
mlodociani.png
odo.jpg
godziny.jpg
rm.png
rdpp.png
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
INWESTUJ.jpg
logo_senior_wigor_1.png
500plus.jpg
konsult.jpg
baner_zagosp.png
KARTA_SAM.png
ANKIETA.jpg
MPDSON.png
baner- mikroporady.jpg
rejestr_inst_baner.jpg
Rozlicz PIT w Chodzieżyw Chodzieży
Przekaż 1% w Chodzieżyw Chodzieży
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
pila.jpg
kl.jpg
1_PROC_min.jpg
poziom.gif
noclegi.gif
gastronomia.gif
kino.jpg
mzk.png
formul.png
chodzieski_275.jpg
E-Urzad
bip.jpg bom.jpg ep.jpg ue1.jpg
wybory.jpg
Aktualności - Miasto
W czwartek 18 października odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Chodzieży
Wprowadzono:11.10.2018 | chodziez3
Liczba wyświetleń:1008
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
grafika


W czwartek 18 października 2018r. o godz. 17:00 w sali nr 305 Urzędu Miejskiego w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2 odbędzie LVII sesja Rady Miejskiej w Chodzieży.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Informacja o podpisaniu protokołu sesji odbytej w dniu 24 września 2018r.

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Chodzieży.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.

7. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Chodzieży dot. oświadczeń majątkowych radnych

Rady Miejskiej w Chodzieży.

8. Informacja Burmistrza Miasta Chodzieży dot. oświadczeń majątkowych pracowników

i kierowników jednostek.

9. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie przyjęcia „Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych

w Chodzieży na 2019 rok”,

b) w sprawie przyjęcia „Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii w Chodzieży na 2019

rok”,

c) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Chodzieży przy

ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,

d) w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

miasta Chodzieży,

e) w sprawie przyjęcia: Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami

1

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019.

10. Wystąpienie Burmistrza Miasta Chodzieży na temat działalności w latach 2014-2018.

11. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Chodzieży z działalności Komisji

za 2018r.

12. Podsumowanie VII kadencji Rady Miejskiej w Chodzieży w latach 2014-2018 przez

Przewodniczącą Rady Miejskiej w Chodzieży.

13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zakończenie

POLEĆ ZNAJOMYM
NA FACEBOOKU
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika
grafika